Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig kan for mange boligkøbere være tillokkende. Der vil nemlig oftest være tale om et langt billigere indskud end ved køb af en tilsvarende ejerbolig.

Der er dog en række forhold du skal være særligt opmærksom på ved købet af en andelsbolig, herunder foreningens økonomi, værdien af andelsboligen og det fælles ansvar for foreningens ejendom. det kan betyde at der er begrænsninger for hvilke forandringer du må foretage i din andelsbolig, men også evt. restriktive krav til hvem du kan sælge din andelsbolig til – idet andelsforeningens bestyrelse altid skal godkende en ny andelshaver.

Vi har samlet nogle svar på de vigtigste spørgsmål omkring andelsboliger.

Køberrådgivning Andelsbolig

Sund økonomi

Foreningens økonomi er af altafgørende betydning for dine fremtidige udgifter og mulighed for gensalg af andelsboligen. Derfor stiller mange kommende andelsboligkøbere spørgsmålet: “Er foreningens økonomi sund”?

For at finde ud af det er det vigtigt, at foreningens økonomi er transparent. Er foreningens økonomi derimod fordækt og svær at forstå, bør alarmklokkerne straks ringe. 

Vedligeholdelsesplan

Dernæst bør du være opmærksom på andelsboligforeningens stand. Altså indsigt i ejendommens vedligeholdelsesplan. 

Skal foreningens bygninger fx have udskiftet taget, og er der ikke sparet op til det på foreningens kistebund? Så vil det med stor sandsynlighed betyde, at den månedlige boligudgift pludselig vil stige ret markant, når renovationen skal betales for. 

Andelsboligforeningens lån

Endnu vigtigere er det dog at få gennemgået foreningens lån. Har foreningen en stor gæld og lån, der gør, at der kun kan forventes stigninger i foreningens låneudgifter fx pga. ophør af afdragsfrihed eller swap-lån?

Hvis ja, skal du som andelshaver være sikker på, at du har det økonomiske råderum til at betale for de kommende stigninger i udgifter. 

Hvad sker der, hvis foreningen går konkurs?

Det vil også altid være en god idé at sætte dig ind i vedtægterne, hvad angår foreningens eventuelle konkurs. Hæfter man personligt og solidarisk, vil det være hele din formue, der er på spil ved konkurs. 

Det mest normale er dog, at man ved foreningens konkurs hæfter med sit indskud for andelsboligen. 

Værdien af andelsboligen og lånemuligheder

Værdien af andelsboligen på papiret er ikke altid det samme som den værdi, du kan sælge din andelsbolig for. Der er nemlig forskellige vurderingsprincipper i foreningerne, og ikke alle principper er lige retvisende. 

En andelsbolig er ikke en fast ejendom som en ejerlejlighed eller et hus, men i stedet en brugsret til en bolig. Derfor vil du ikke få et tinglyst skøde, men i stedet få udstedt et andelsbevis af foreningen.

Helt praktisk betyder det, at dine lånemuligheder i ejendommen er begrænsede. Det er fx et krav for realkreditlån, at man kan stille fast ejendom som sikkerhed for lånet — og et andelsbevis er blot en brugsret, mens et skøde er en ejendomsret

Hvis du ikke har pengene til andelsboligens indskud kontant, vil det derfor være en god idé at søge økonomisk rådgivning — meget gerne inden du underskriver købsaftalen.

Har du brug for professionel køberrådgivning til andelsboliger, står vi klar til at hjælpe dig. 

Professionel rådgivning til køb af andelsbolig

Træf din store beslutning på et informeret og velovervejet grundlag. 

Hos Din-Bolighandel får du hjælp af et hold af skarpe jurister og ejendomsmæglere. Derfor vil du med vores rådgivning være sikker på at modtage alle de nødvendige informationer, du har brug for. 

Dermed kan du træffe beslutningen om købet af en andelsbolig på et fuldt informeret grundlag — og om det er det mest fordelagtige for dig og din situation.

Har du fundet din drømmebolig i en andelsforening, sørger Din-Bolighandel for at belyse foreningens forhold, muligheder og begrænsninger.

En køberrådgivning for andelsboliger vil inkludere:

  • Gennemgang og analyse af købsaftale/overdragelsesaftale samt ejendommens dokumenter
  • Udarbejdelse af forbeholds-/godkendelsesskrivelse til sælgers ejendomsmægler
  • Løbende korrespondance med sælgers ejendomsmægler samt dit og sælgers pengeinstitut
  • Kontrol af eventuel refusionsopgørelse
  • Afslutning af handlen

Den samlede pris for køberrådgivning er 7.895,- inkl. moms.

(Der er tillæg på 1.500 kr. for rådgivning ved køb uden om ejendomsmægler)

Så er du godt på vej mod et fornuftigt køb af andelsbolig.

Bestil

Interesseret i køberrådgivning for ejerbolig?

Læs mere her

Scroll to Top