Nyt skøde ved familiehandel?

Hvis du handler fast ejendom og ønsker hjælp med udarbejdelse og tinglysning af skøde ved familiehandel, så klarer vi det for kun kr. 1.450 inkl. moms (dertil kommer tinglysningsafgift til staten). Læs mere om de forskellige situationer her nedenunder.

Nyt skøde ved familiehandel - Din-Bolighandel

Skøde ved familiehandel – fastsættelse af pris

For de personer, som betragtes som familie (læs mere om det længere nede), kunne man frem til 1. juli 2020 sælge ejendommen til 85% af den seneste offentlige vurdering fra SKAT. Det var også muligt at sælge op til 15% over vurderingen uden at SKAT kunnebestride den værdi. En undtagelse til denne regel var dog, hvis der er sket væsentlige ændringer på ejendommen siden vurderingen eller i helt særlige tilfælde. Reglerne er ændret her pr. 1. juli 2020, læs mere om det længere nede.

Lad os hjælpe med et billigt skøde ved familiehandel for kun 1.450 inkl. moms.

Bestil

Guide, Skødeskrivning familiehandel/privat handel – Guide.

Nye regler for familieoverdragelse pr. 1. juli 2020

Pr. 1. juli gælder nye regler på området - for de ejendomme der pr. 1. juli 2020 og frem har modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering vil man i nogle tilfælde kunne handle til plus minus 20% istedet for 15%, såfrem der ikke foreligger "særlige omstændigheder".

Hvad der er en "særlig omstændighed" forventes at ændres i et nyt styresignal fra SKAT (tidligere ville dette primært have været ændringer på ejendommen). Fremover vil det bero på en samlet vurdering af blandt andet forskellen mellem købesummen og markedsværdien.

I denne vurdering vil man bl.a. (ikke udtømmende liste) kigge på om ejendommen for nyligt har været handlet til en højere værdi, om der er optaget belåning ud fra en højere vurdering, om man har fået en sagkyndig vurdering. Den generelle prisudvikling i området kan indgå i den samlede vurdering.

Vi anbefaler at man tilføjer et skatteforbehold i aftalen eller beder SKAT om et bindende svar, da der er stor usikkerhed om evt. beskatning. De ejendomme der ikke har fået ny vurdering kan benytte 15%-reglen, men vil være omfattet af den nye tolkning af "særlige omstændigheder".

Gave-”problemet” ved familiehandel og hvem der er ”familie” i SKATs øjne

En almindelig handel med fast ejendom sker til markedsprisen, da to parter, der ikke har interessesammenfald, har modsatrettede interesser. Ved en familiehandel, hvor der således nødvendigvis ikke handles til markedsprisen, men oftest tidligere til 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, kunne en familie gøre brug af denne regel uden at blive beskattet som hovedregel. Familie er alle dem, som ved modtagelse af gaver, vil udløse gaveafgift og er nærmere betegnet børn, stedbørn, deres børn, forældre, stedbørn, personer med samme adresse i minimum 2 år. Se hele listen hos SKAT på dette link. Det bemærkes f.eks. at søskende ikke er ”familie” med mindre de bor sammen og har gjort det i minimum 2 år.

Selvom familie som hovedregel kunne handle til 85% af den seneste offentlige vurdering, så er det stadig en gave, hvis der handles til under markedsprisen i relation til eventuelle andre arvinger, som så således ikke bliver begunstiget i samme grad. Denne skævdeling kan man f.eks. tage højde for i et testamente som vi også kan hjælpe med.

Evt. tillæg ved skødeekspedition – relevant hvis der er tale om en erhvervsejendom eller hvis køber er en virksomhed. Yderligere hvis der er mere end 4 parter i handlen grundet ekstra ekspeditionstid pga. den nye persondataforordning har vi et tillæg på kr. 1.500 inkl. moms i disse situationer.

Tinglysning familiehandel, familie definition af tinglysningsretten

SKAT og Tinglysningsretten har forskellige definitioner af hvad der er "familie". Modsat SKAT, så betragter retten alle handler som familiehandler som kan passe ind i denne definition. "Familiemedlemmer, f.eks. ægtefæller, beslægtede eller besvogrede personer i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående" - kilde: Tinglysningsretten.

Hvis der er tale om skødeskrivning ved køb gennem mægler, så læs mere her.

Skødet fortæller hvem der adkomst til ejendommen (hvem er ejerne). For en ejendom der er ejet af en familie i fællesskab vil stå hver ejers respektive ejerandel. Skødet vil også vise tinglyste panthæftelser og servitutter.

Idet der er aftalefrihed om dette punkt er det helt op til forhandling mellem parterne. De fleste gang vil kutyme dog være at køber betaler afgiften. Specifikt for familiehandler ses også at tinglysningsafgiften betales af dem bedst har råd – f.eks. formuende forældre ift. børnene eller omvendt. Om det er sommerhus eller anden boligtype ændrer ikke noget.

Et skøde oprettes på tinglysning.dk hvor bl.a. købesum, overtagelsesdato skal fremgå. Derudover skal man angive hvad der skal ske med tinglyste panthæftelser samt servitutter. Der skal angives en del informationer omkring handelstype og ejendomstype. Derudover skal der tilføjes erklæringer ift. hvilken slags handel og ejendom der er tale om.

De fleste familiehandler er hvor forældrene overdrager en ejendom til deres barn eller børn. Der vil det typisk være forældrene der betaler skøde og afgift, da der typisk er opsparet en stor friværdi. I andre tilfælde vil det typisk være køber der betaler for udarbejdelse af skøde samt tinglysningsafgiften der følger med. Der er dog ingen regler på området, så det er blot hvad i aftalt mellem hinanden.

15585

Boligkøber?

Få straks tilsendt vores 10 bedste råd til dit boligkøb!

Plus modtag løbende vores nyhedsbrev med gode tilbud, tips og konkurrencer!

Jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Scroll til toppen