Nyt skøde ved familiehandel?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 29. august 2023

Hvis du handler fast ejendom og ønsker hjælp med udarbejdelse og tinglysning af skøde ved familiehandel, så klarer vi det for kun kr. 1.950 inkl. moms (dertil kommer tinglysningsafgift til staten). Læs mere om de forskellige situationer her nedenunder.

Nyt skøde ved familiehandel - Din-Bolighandel

Skøde ved familiehandel – fastsættelse af pris

For de personer, som betragtes som familie (læs mere om det længere nede), kunne man frem til for nyligt sælge ejendommen til 85% af den seneste offentlige vurdering fra SKAT. Det var også muligt at sælge op til 15% over vurderingen uden at SKAT kunne bestride den værdi. En undtagelse til denne regel var dog, hvis der er sket væsentlige ændringer på ejendommen siden vurderingen eller i helt særlige tilfælde. Reglerne er ændret her pr. 15. oktober 2021, læs mere om det længere nede.

Lad os hjælpe med et billigt skøde ved familiehandel for kun 1.950 inkl. moms.

Bestil

Guide, Skødeskrivning familiehandel/privat handel – Guide.

Nye regler for familieoverdragelse

Pr. 15. Oktober gælder nye regler på området - for de ejendomme der har modtaget en af de nye offentlig ejendomsvurderinger vil man i nogle tilfælde kunne handle til plus minus 20% i stedet for 15%, såfremt der ikke foreligger "særlige omstændigheder".

Hvad der er en "særlig omstændighed" er i praksis f.eks. at parterne under handlen besidder vurderingsoplysninger vedrørende handelsværdien, der er væsentlig anderledes end den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%/20%. Så vil SKAT kunne tilsidesætte idet der foreligger ”Særlige omstændigheder”. Ét eksempel er hvis en ejendomsmægler har vurderet ejendommen umiddelbart forud for overdragelsen, og mæglervurderingen er væsentlig højere end den offentlige ejendomsværdi fratrukket 15%/20%, som parterne har lagt til grund ved overdragelsen. SKAT vil på denne baggrund med stor sandsynlighed kunne tilsidesætte med begrundelsen, at parterne har haft viden omkring den reelle handelsværdi, hvorfor der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Særlige omstændigheder

Vi anbefaler at man tilføjer et skatteforbehold i aftalen eller beder SKAT om et bindende svar, da der er stor usikkerhed om evt. beskatning. Læs mere om den nye lovgivning her hos Retsinformation. Der er også her link til afgørelser på bindende svar omkring fastsættelse af pris ved en familie handel her (søg efter "særlige omstændigheder").

Gave-”problemet” ved familiehandel og hvem der er ”familie” i SKATs øjne

En almindelig handel med fast ejendom sker til markedsprisen, da to parter, der ikke har interessesammenfald, har modsatrettede interesser. Ved en familiehandel, hvor der således nødvendigvis ikke handles til markedsprisen, men oftest tidligere til 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, kunne en familie gøre brug af denne regel uden at blive beskattet som hovedregel. Familie er alle dem, som ved modtagelse af gaver, vil udløse gaveafgift og er nærmere betegnet børn, stedbørn, deres børn, forældre, stedbørn, personer med samme adresse i minimum 2 år. Se hele listen hos SKAT på dette link. Det bemærkes f.eks. at søskende ikke er ”familie” med mindre de bor sammen og har gjort det i minimum 2 år.

Selvom familie som hovedregel kunne handle til 85% af den seneste offentlige vurdering, så er det stadig en gave, hvis der handles til under markedsprisen i relation til eventuelle andre arvinger, som så således ikke bliver begunstiget i samme grad. Denne skævdeling kan man f.eks. tage højde for i et testamente som vi også kan hjælpe med.

Evt. tillæg ved skødeekspedition – relevant hvis der er tale om en erhvervsejendom eller hvis køber er en virksomhed. Yderligere hvis der er mere end 4 parter i handlen grundet ekstra ekspeditionstid pga. den nye persondataforordning har vi et tillæg på kr. 1.500 inkl. moms i disse situationer.

Tinglysning familiehandel, familie definition af tinglysningsretten

SKAT og Tinglysningsretten har forskellige definitioner af hvad der er "familie". Modsat SKAT, så betragter retten alle handler som familiehandler som kan passe ind i denne definition. "Familiemedlemmer, f.eks. ægtefæller, beslægtede eller besvogrede personer i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående" - kilde: Tinglysningsretten.

Hvis der er tale om skødeskrivning ved køb gennem mægler, så læs mere her.

Skødet fortæller hvem der adkomst til ejendommen (hvem er ejerne). For en ejendom der er ejet af en familie i fællesskab vil stå hver ejers respektive ejerandel. Skødet vil også vise tinglyste panthæftelser og servitutter.

Idet der er aftalefrihed om dette punkt er det helt op til forhandling mellem parterne. De fleste gang vil kutyme dog være at køber betaler afgiften. Specifikt for familiehandler ses også at tinglysningsafgiften betales af dem bedst har råd – f.eks. formuende forældre ift. børnene eller omvendt. Om det er sommerhus eller anden boligtype ændrer ikke noget.

Et skøde oprettes på tinglysning.dk hvor bl.a. købesum, overtagelsesdato skal fremgå. Derudover skal man angive hvad der skal ske med tinglyste panthæftelser samt servitutter. Der skal angives en del informationer omkring handelstype og ejendomstype. Derudover skal der tilføjes erklæringer ift. hvilken slags handel og ejendom der er tale om.

De fleste familiehandler er hvor forældrene overdrager en ejendom til deres barn eller børn. Der vil det typisk være forældrene der betaler skøde og afgift, da der typisk er opsparet en stor friværdi. I andre tilfælde vil det typisk være køber der betaler for udarbejdelse af skøde samt tinglysningsafgiften der følger med. Der er dog ingen regler på området, så det er blot hvad i aftalt mellem hinanden.

Scroll to Top