Gældsbrev

Et gældsbrev bruges i situationer hvor en person låner penge af en anden person. I dag vil mange forældre gerne hjælpe deres børn eller andre nærtstående med et pengelån – som ofte gives som et familielån. Den, der låner pengene, skal ikke betale gaveafgift eller skat – for der er ikke tale om en gave. 

Det er en god ide at lave en skriftlig låneaftale – også kaldet et gældsbrev. Så er der klarhed over lånet og betingelserne. Lånet kan udmærket være rentefrit og afdragsfrit. Et gældsbrev skal ikke underskrives for notar, tinglyses eller lignende. Det er blot at skrive under og overføre pengene. 

Hvad er et gældsbrev?

Hvis man låner penge til en person, kan man bruge et privat gældsbrev som et juridisk bindende dokument, som sikrer långiver, at pengene bliver tilbagebetalt. I gældsbrevet beskrives blandt andet lånets størrelse, hvornår det skal betales tilbage og om låntager skal betale renter. 

Et privat gældsbrev tinglyses ikke, men der kan, hvis man ønsker det, oprettes et pantebrev som man kan tinglyse.

Vi tager en fast pris på kr. 1.950 for et gældsbrev

Bestil

Få hjælp til privat gældsbrev

Til gældsbrevet er der ingen formkrav, men jo mere simpelt det er, desto større risiko for tvivlsspørgsmål om vilkårene. Derfor kan du med fordel få hjælp fra professionelle til at udfærdige gældsbrevet. Når du bestiller et gældsbrev hos Din-Bolighandel, får du dette med i prisen: 

 • Du modtager et udkast til gældsbrev, som er klar til underskrift af begge parter. Har du spørgsmål til det juridiske og/eller tilføjelser/rettelser, afklarer vi dette via telefon eller e-mail. 
 • Du får samtidig en udførlig vejledning, som du kan benytte, hvis du senere skulle ønske at eftergive gælden (eller noget af den) som gave. Dermed kan du dokumentere, hvis du giver en gave i form af et afdrag på gælden og samtidig præcisere, hvor stor restgælden er.

Gældsbrev Familielån – anfordringslån 

Hvis du gerne vil hjælpe familiemedlemmer eller andre nærtstående med fx køb af bolig, kan du yde et rentefrit familielån ved hjælp af et gældsbrev (også kaldet anfordringslån). På den måde er du ikke bundet af beløbsgrænserne for afgiftsfrie pengegaver, du yder et lån på favorable vilkår og du får dine penge tilbage en dag. Sådan et anfordringslån har dog visse formkrav:

 1. Gældsbrevet udformes og underskrives af begge parter, inden lånet udbetales.
 2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
 3. Der skal være et vilkår om, at restgælden kan kræves indfriet med kort varsel (fx 2 uger).

Det er vigtigt at understrege, at rentefri familielån kan benyttes over for alle og ikke blot børn, børnebørn, forældre mv. De fleste af disse låntyper ses dog mellem familie og papirløse par.

Vi tager en fast pris på kr. 1.950 for et familielån.

Hvad er forskellen mellem et rentefrit familielån og en gave?

Ved et rentefrit familielån skal pengene betales tilbage (med mindre beløbet senere eftergives af långiver). Ved en gave skal pengene ikke betales tilbage, men afhængig af beløbets størrelse, kan gaven udløse en gaveafgift for modtageren. Fx er beløbsgrænsen for en pengegave fra forælder til barn på 69.500 kr. (2022). Overstiger gaven dette beløb, skal der i de fleste tilfælde betales 15% i afgift for det beløb, der overstiger 69.500 kr. 

Nedskrivning af gældsbrev

Man kan nedskrive anfordringslånet over en årrække med det tilladte afgiftsfrie gavebeløb. Det er dog meget vigtigt at bemærke, at man ikke på forhånd kan aftale, at et privat gældsbrev skal afdrages med det afgiftsfrie beløb. Hvis man ønsker at nedskrive lånet, skal det ske ud af pludselig gavmildhed.

Gældsbrev ved dødsfald

Det skal bemærkes, at hvis långiver skulle gå bort, så skal restgælden betales til boet, idet lånet forfalder ved dødsfald hos långiver. Denne situation kan der dog tages højde for i et testamente, som der kan læses mere om her.

Skal vi hjælpe med ovenstående i forbindelse med nyt skøde? Så kan du læse mere om skødeskrivning.

Hvordan laver man et gældsbrev?

Der er ingen formkrav til et gældsbrev, men det er selvfølgelig vigtigt at få alle relevante vilkår nedskrevet: Helt konkret kan det omfatte: 

 1. Oplysninger om parterne (hhv. långiver og låntager)
 2. Lånets størrelse
 3. Hvorvidt der skal betales renter af lånet – og i så fald hvor meget
 4. Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales
 5. Hvad der sker, hvis lånet misligholdes
 6. Hvad parterne ellers skal være opmærksomme på, herunder forældelse

Kontakt Din-Bolighandel, hvis du ønsker hjælp til at udforme et gældsbrev. 

Hvad koster et gældsbrev?

Prisen for juridisk hjælp til at udfærdige et gældsbrev er 1.950 kr. inkl. moms her hos Din-Bolighandel.

Scroll to Top