Familielån

Et familielån – også kaldet et anfordringslån – er et rentefrit lån, der kan gives afgiftsfrit, hvilket er et godt alternativ til de mere almindelige arveforskud eller pengegaver, hvor der skal betales afgift, når beløbet overstiger en vis grænse. Et familielån er således en billig løsning for dig, der ønsker at låne eller give et større pengebeløb ud til et familiemedlem. Herunder fortæller vi mere om familielån og sætter dig ind i, hvad du skal være opmærksom på i forhold til blandt andet lånedokument til familie samt gældende regler for familielån og skat.

 

Undgå gaveafgift ved rentefrit familielån

Det smarte ved et familielån kontra for eksempel et arveforskud eller en pengegave er først og fremmest, at modtager ikke skal betale gaveafgift, før beløbet overføres. Gives et beløb som arveforskud, skal der aktuelt betales 15 % i afgift af den del af beløbet, der overstiger den afgiftsfrie grænse, og det kan derfor være mange penge, der bliver slugt af afgifter, når man vælger denne løsning.

Overføres beløbet i stedet som et rentefrit familielån, er reglerne mere gunstige. Her får modtages hele beløbet med det samme, hvorefter långiveren har mulighed for at afskrive familielånet med det afgiftsfrie gavebeløb over de følgende år. Det betyder i princippet, at familielånet kan blive helt afdragsfrit for modtager, hvis långiver måtte ønske det. Det er dog ikke tilladt på forhånd at lave en juridisk bindende aftale om, at lånet årligt kan afdrages med det afgiftsfrie gavebeløb, og denne ordning kan således ikke fremgå af et eventuelt lånedokument. Det er i stedet op til långiver at finde sin gavmilde side frem og løbende hvert år ”beslutte” at nedskrive gælden med det årligt tilladte afgiftsfrie beløb. Dette kan så gøres, indtil lånet er indfriet. Det er selvfølgelig også muligt at oprette et familielån med ”ægte” afdrag og eventuel rente, hvis det passer bedre ind i långivers og låntagers ønsker.

 

Lav et lånedokument til familie

Det kan virke ukompliceret at låne penge ud til familien, men for jeres egen skyld anbefaler vi, at I får hjælp af en juridisk rådgiver til at lave et lånedokument med vilkårene for lånet. Så er der ingen, der er i tvivl om rammerne, der ellers hurtigt kan gå i glemmebogen over tid. Heller ikke hvis der en dag ude i fremtiden skulle opstå uenighed mellem jer, og låntager måske ikke kan eller vil betale lånet tilbage – noget man sjældent ser komme, når familielånet oprettes. Et lånedokument sikrer begge parter, så der undgås misforståelser og potentielle konflikter i forhold til vilkårene for familielånet. Låneaftalen bør som minimum indeholde:

  • Navn på långiver og låntager.
  • Angivelse af lånebeløbet.
  • Om der skal betales renter og i så fald hvor høj en rente, der er tale om.
  • Information om hvordan lånet skal tilbagebetales. Skal det ske i faste, løbende afdrag, eller skal hele pengebeløbet blot være afdraget på en fastlagt dato ude i fremtiden?

 

Skal der betales SKAT af familielån?

Svaret er kort og godt nej, idet et familielån ikke har nogen skattemæssig betydning for hverken den ene eller den anden part. I hvert fald såfremt, at der er tale om et rentefrit familielån. Indebærer familielånet en aftale om betaling af renter, skal disse angives til SKAT som henholdsvis renteindtægt for långiver og rentefradrag for låntager.

Scroll to Top