Køberrådgivning ved køb af bolig

Som køber af ny ejendom er der mange valg at tage.

Vi håber nedenstående kan guide godt på vej med uafhængig boligkøb rådgivning. Er du fortsat i tvivl hvad der er det bedste for dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon omkring køberrådgivning.

 • Egen personlige rådgiver gennem hele forløbet

 • Vi har mere end 20 års erfaring med boligkøb

 • Vi håndterer årligt mere end 1.500 sager

 • Fuldt ansvarsforsikret

 • Ingen handel - intet honorar *

Vores boligkøbspakke til kr. 6.495 er vores kunders foretrukne valg. Heri har du trygheden ved at have os ved din side gennem hele handlen - fra start til slut, hvorfor vi altid vil anbefale denne, hvis du er ny på boligmarkedet. Er du mere erfaren og alene ønsker vores sikkerhed for at der juridisk ikke er kedelige overraskelser kan en gennemgang af købsaftalen være tilstrækkelig.

Boligkøbspakken alt inkl.

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Gennemgang af købsaftale

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Dialog med parter indtil endelig handel
 • Grundig køberrådgivning

Vedrører dit køb en andelsbolig, landbrug eller anden særlig type af ejendom har vi naturligvis også løsningerne for køberrådgivning, se mere nedenfor:

Køb af Landbrugsejendom

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Køb af Projektbolig/salg

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Køb af Erhvervsejendom

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Forældrekøb

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Køb af Byggegrund

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Køb af Andelsbolig

 • Analyse af alle dokumenter, inkl. foreningens økonomi
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer

Forestår sælger udarbejdelsen af skøde og refusionsopgørelse, men ønsker du fortsat fuld sikkerhed i din handel er vores køberrådgivning løsningen for dig

Juridisk køberrådgivning

 • Analyse af alle dokumenter
 • Forbeholdskrivelse til mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Dialogen med banker og mægler
 • Rådgivning behov for forsikringer
 • Grundig køberrådgivning

Beregner for Tinglysningsafgift

kr.
kr.

*Hvis der ikke er tale om en fri handel eller vedrører visse ejendomstyper kan afgiften evt. beregnes via den offentlige vurdering.

Kontakt os gratis og hør nærmere

Gennemsigtigt og trygt køb af bolig

En bolighandel består af mange dokumenter, typisk 100-300 sider, som det er vigtigt for dig som køber at få analyseret og gennemgået, for ikke senere hen at møde ubehagelige overraskelser, når først du har overtaget din nye ejendom. Din-Bolighandel hjælper dig med alt det praktiske og står for al korrespondancen med sagens parter gennem ejendomshandlens faser.

For at hjælpe dig bedst muligt tilbyder vi 3 forskellige pakkeløsninger, hvor den mest populære er Boligkøbspakken, hvor du får køberrådgivning, berigtigelse af handlen samt tinglysning af dit køb af bolig. Vi er med fra start til slut og slipper dig ikke, før handlen er afsluttet. Din-Bolighandel er vurderet som nr. 1 rådgiver ved køb af bolig på Trust Pilot i over 2 år nu (september 2019).

Skulle dit køb af bolig ikke blive til noget, får du ingen regning fra os!* Det er din sikkerhed.

Med os som rådgiver ved køb af bolig sikrer vi, at der er et rådgiverforbehold i handlen, det vil sige, at hvis vi finder noget galt med ejendommen i køberrådgivningen, kan du fortryde købet uden omkostninger. Hvis du ikke har et rådgiverforbehold, vil dette ellers koste dig 1% af købesummen.

Hvis du efter overtagelsen af din bolig opdager fejl eller mangler eller har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din personlige køberrådgiver, og vi vurderer opgaven gratis og hjælper dig videre med næste skridt.

Hvordan vi kan hjælpe dig udover juridisk køberrådgivning!

Købsvurdering

Ønsker du en købsvurdering inden du byder/underskriver købsaftalen kan vi også være behjælpelige hermed. Vi har samarbejdspartnere som er ejendomsmæglere med mange års erfaring og lokalkendskab der kan give dig en prisvurdering af ejendommen.

Byggeteknisk gennemgang

Yderligere kan vi i samarbejde med Botjek tilbyde dig en byggeteknisk gennemgang af ejendommen og tilstandsrapporten.

Du får op til 2 timers mundtlig rådgivning om ejendommen.

Gratis guide

Hvis du vil vide lidt mere om de forskellige faser i dit boligkøb, har vi udarbejdet en gratis guide ved køb af bolig, som du kan læse i PDF-format på dette link: Boligkøb rådgivning – Guide.

Din-Bolighandel er en kompetent og yderst konkurrencedygtig partner i din bolighandel.

Gennemgang af købsaftale – køberrådgivning light

Det er i dit køb vigtigt at du som køber kender til alle ejendommens forhold, førend du forpligter dig til at investere et betydeligt beløb i dit nye hjem.

Købsaftalen mellem dig og sælger udarbejdes typisk af sælgers repræsentant, som alene må repræsentere sælger i handlen, hvorfor du naturligvis også skal være repræsenteret af en rådgiver til at gennemgå alle købsaftalens komplicerede vilkår for dig, med dine interesser for øje. Men ikke kun købsaftalen skal gennemgås, også alle handlens bilag i øvrigt. Bilagene indeholder alle ejendommens dokumenter og der kan i disse kan være angivet forhold som er af stor betydning for dig og dine ønsker til dit nye hjem. Bilagene til købsaftalen er oftest på mere end 100 sider, hvorfor dette kan være uoverskueligt at gennemgå i detaljer for de fleste. Det er her Din-Bolighandel træder til.

Gennemgang

Vi gennemgår handlens vilkår og dokumenter og sikrer, at du er oplyst om alle forhold som kan være af betydning for dig og dit køb, så du får et overblik og kan tage stilling til alle ejendommens forhold – inden du binder dig til at købe ejendommen.

F.eks. kan der være tinglyst servitutter på ejendommen med begrænsninger for dine muligheder for at renovere ejendommen eller bygge om eller til, hjemfaldspligt til kommunen eller ret for en lejer til at bo i ejendommen til lejeren går bort. Disse forhold kan være af stor betydning for dig som køber – alt efter hvad dine planer er for ejendommen. Endvidere kan der være nedgravede olietanke som udgør en forureningsrisiko, som du ikke er blevet oplyst om forinden din afgivelse af købstilbuddet på ejendommen.

Hvis du allierer dig med Din-Bolighandel, er du sikret at kende til alle ejendommens forhold forinden, der foreligger en endelig handel mellem dig og sælger.

Du skal blot sikre dig, ved din underskrift af en købsaftale, at der i købsaftalen er skrevet et forbehold for vores godkendelse af handlen i sin helhed, således handlen først er endelig, når vi har gennemgået alle handlens vilkår og ejendommens dokumenter med dig, alle forhold er belyst tilstrækkeligt og Din-Bolighandel har godkendt handlen endeligt for dig.

Hos Din-Bolighandel sikrer vi at du føler dig tryg ved købet af dit nye hjem.

 

Køb af bolig – juridisk køberrådgivning

Med Din-Bolighandels køberrådgivning får du den juridiske rådgivning, som er nødvendig for, at du som køber har det gyldne overblik over alle handlens aspekter og vi tilsikrer, at du er sat grundigt ind i betydningen af købsaftalens indhold og vilkår. Du får en personlig køberrådgiver, som er med dig fra start til slut.

Vi gennemgår ikke alene købsaftalens vilkår, men også alle handlens mange bilag, så du er sikret at dine interesser i handlen tilgodeses og du kan træffe den vigtige beslutning, det er at købe dit nye hjem på et fuldt oplyst grundlag.

Husk et rådgiverforbehold i købsaftalen for Din-Bolighandels godkendelse af handlen i sin helhed, så kan du annullere handlen uden omkostninger for dig.

Med Din-Bolighandels køberrådgivning sikrer du dig ikke alene at handlens komplicerede vilkår og alle handlens bilag bliver belyst, men også at du, efter der er indgået en endelig handel mellem dig og sælger, er repræsenteret af din egen rådgiver som kan sikre, at handelsvilkårene er som det er aftalt i købsaftalen og bistå dig overfor sælgers repræsentant ved dennes efterfølgende berigtigelse af handlen.

Vi sikrer dig

Din-Bolighandel sikrer dig, ved vores mange års erfaring og ekspertise inden for køb af bolig, en professionel gennemgang af handlen og at de mellem dig og sælger aftalte vilkår for handlen også overholdes.

Vi tager os af korrespondancen med sælgers repræsentant og involverede pengeinstitutter i handlen. Herudover gennemgår vi skødet og sikrer, at det udarbejdes rettidigt af sælgers repræsentant, så du undgår forsinkelser i handlen og evt. unødige ekstraomkostninger som følge af sælgers repræsentants forhold.

Også refusionsopgørelsen der udarbejdes af sælgers repræsentant med evt. økonomiske udeståender mellem dig og sælger, gennemgås af Din-Bolighandel, så du er tilsikret, at økonomien stemmer inden handlen afsluttes.

Hos Din-Bolighandel får du din egen personlige rådgiver tilknyttet, som bistår dig med svar på alle spørgsmål fra din underskrift af købsaftalen, og frem til du har overtaget ejendommen og alle udeståender mellem dig og sælger, jf. handlens vilkår, er afregnet.

Din-Bolighandel sikrer, at du føler dig tryg gennem alle handlens faser, så du i ro og mag kan fokusere på at planlægge flytningen til dit nye hjem.

Vi står naturligvis også stadig til rådighed med gode råd, hvis der skulle opstå spørgsmål eller praktiske problemer, efter du har overtaget din nye bolig. Du vil altid være meget velkommen til at kontakte os, da vi er med dig hele vejen.

Boligkøbspakken

Et boligkøb er en af de større beslutninger for de fleste, men kan også være uoverskueligt for mange. Du skal som køber gøre dig mange overvejelser i dit boligkøb og har meget at tænke på i hele bolighandlen. Derfor har du som boligkøber behov for en erfaren boligrådgiver, der kan overse alle handlens juridiske processer ved dit køb af bolig.

Sælger er oftest repræsenteret af sin egen rådgiver/ejendomsmægler, hvorfor du naturligvis også skal sørge for at have en rådgiver på din side gennem samtlige af handlens faser.

I det tilfælde, at der i handlen skulle være vilkår af betydning for dig som køber, som du ikke er blevet oplyst om af sælgers repræsentant forinden afgivelsen af dit købstilbud, har du, med Din-Bolighandel ved din side, mulighed for at ændre på aftalens vilkår via et rådgiverforbehold efter din underskrift af købstilbuddet. Alternativt, måtte der dukke forhold op ved vores gennemgang af handlens vilkår, som gør, du ikke længere ønsker at købe ejendommen, kan vi sikre, at du kan hæve handlen uden omkostninger for dig.

Grundig gennemgang

Allierer du dig med Din-Bolighandel, er du ikke alene sikret en grundig gennemgang og rådgivning omkring købsaftalens vilkår og betydningen af de mange bilag i handlen, men du tilsikres også en glat og smidig proces ved dit boligkøb, så du kan koncentrere dig om alle de øvrige praktiske gøremål, der er ved at skulle flytte.

Din-Bolighandel sørger for – udover den for dig nødvendige køberrådgivning – for at du føler dig tryg og sikker ved dit nye køb af bolig – tilsikring af at alle handlens vilkår overholdes, ikke kun af sælger og sælgers repræsentant, men også af evt. involverede pengeinstitutter i handlen.

Vi sørger for den nødvendige dialog med sælgers repræsentant, sælgers og dit pengeinstitut samt forestår tinglysningen af dit nye skøde på ejendommen.

Vi udarbejder også den nødvendige refusionsopgørelse i handlen, som er en oversigt over evt. skyldige beløb mellem dig og sælger og sørger for, at et evt. mellemværende afregnes i overensstemmelse med handlens vilkår.

Med Din-Bolighandels køberpakke er du repræsenteret af din egen personlige rådgiver fra start til slut. Vi sørger for den komplette sikring af dine interesser i handlen.

Du vil også fremadrettet kunne kontakte os, hvis der efter overtagelsen af din bolig opstår nye spørgsmål, eller du får udfordringer med fejl eller mangler ved boligen, som du ønsker vores vurdering af inden evt. krav videresendes til sælger. Vi vurderer naturligvis altid din sag uden omkostninger for dig.

NB: Hvis ejendomshandlen ikke foretages gennem ejendomsmægler, er ideel anpart, landbrug eller hvis der er tale om projektkøb har vi et tillæg på 1.500,- kr. inkl. moms.
*Tilbuddet kan benyttes én gang pr. kunde. Gælder kun køb af bolig og ikke budrunder og handler betinget af eget salg.

 

trustpilot logoDin-BolighandelDin-Bolighandel

15585

Boligkøber?

Få straks tilsendt vores 10 bedste råd til dit boligkøb!

Plus modtag løbende vores nyhedsbrev med gode tilbud, tips og konkurrencer!

Jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Scroll til toppen