Køberrådgivning Landbrugsejendom / Landejendom

Drømmer du om at flytte på landet. Ud i naturen med luft omkring dig og væk fra byens stress og jag, ja så kan det være at den drømmebolig du falder for, ender med at være noteret som landbrugsejendom.

Landbrugsejendom Køberrådgivning

Selvom din drømmeejendom ikke umiddelbart anvendes af sælger til at drive et decideret landbrug, kan ejendommen stadig godt være noteret med landbrugspligt, alene grundet omfanget af den jord der hører til ejendommen og dermed være noteret som landbrugsejendom

Hvad betegner en landbrugsejendom?

En ejendom med mere end 2 hektar jord (dvs. 20.000 kvadratmeter eller 3,6 tønder land) vil som udgangspunkt være noteret landbrugspligt uanset hvad sælgers ejendomsmægler kalder ejendommen i salgsannoncen.

Du skal som boligkøber være opmærksom på at der er stor forskel på en landejendom (en ejendom beliggende på landet) og en landbrugsejendom (en ejendom alene grundet dens størrelse noteret med landbrugspligt), hvorfor Din-Bolighandels køberrådgivning i dit køb kan være guld værd.

Hvad indeholder køberrådgivning af landbrugsejendom?

  • Gennemgang og analyse af købsaftale samt ejendommens dokumenter
  • Udarbejdelse af forbeholds-/godkendelsesskrivelse til sælgers ejendomsmægler
  • Skøde
  • Løbende korrespondance med sælgers ejendomsmægler samt dit og sælgers pengeinstitut
  • Refusionsopgørelse
  • Afslutning af handlen

For i alt kr. 9.395,- inkl. moms.
(Der er tillæg på 1.500 for rådgivning ved køb udenom ejendomsmægler)

Bestil

Hvad er en landejendom?

En landejendom, kan blot være en helt almindelig boligejendom placeret i landzone i stedet for byzone. Der kan være flere begrænsninger for en ejendom i landzone for hvad angår udstykning af ejendommen, ejendommens udseende samt indhentelse af særlige tilladelser for at bygge nyt som man skal have in mente når man skal købe ejendom på landet. Din-Bolighandel sørger for i vores rådgivning til dig, at sikre at den ejendom du køber lever op til dine forventninger og planer.

Viser det sig at ejendommen er noteret med landbrugspligt er der dog helt andre spilleregler for handlen end ved køb af en sædvanlig boligejendom, idet der skal tages hensyn til Landbrugsloven og der i handlen vil være flere komplicerede vilkår for dig som forbruger ved køb af en landbrugsejendom.

Specielle vigtige forhold for landbrugsejendomme

En landbrugsejendom betragtes som en erhvervsejendom. Der stilles således højere krav til din undersøgelsespligt. Du får nødvendigvis ikke udleveret tilstandsrapporter m.m. som kan give dig et overblik over ejendommens stand og du kan ikke tegne en ejerskifteforsikring for skjulte fejl og mangler. Dine muligheder for finansiering kan være begrænsede og evt. krav til din økonomiske formåen kan være skærpede. Herudover gælder der særlige regler vedr. Skat. Der vil være bopælspligt på ejendommen og muligvis forpagtningsaftaler på den til ejendommen hørende jord som skal gennemgås. Professionel rådgivning vil således i høj grad være at anbefale.

Hvad får du hos Din-Bolighandel vedr. køberrådgivning for landbrug?

Din-Bolighandel sørger for at alle de specielle forhold der er ved købet af en landejendom eller en mere kompliceret landbrugsejendom blive belyst ved en detaljeret køberrådgivning, så du føler dig tryg i købet af din nye ejendom på landet.

Din-Bolighandel sørger for at dokumenterne i handlen er i orden, så du også kan tinglyst skøde og at alle økonomiske vilkår medtages i handlens refusionsopgørelse. Du er sikret fra start til slut ved en rådgiver fra Din-Bolighandel ved din side.

Vi sikrer din juridiske køberrådgivning i handlen, men vi anbefaler i høj grad også at du ved køb af en landbrugsejendom tillige allierer dig med en økonomisk rådgiver såvel som en byggeteknisk rådgiver.

Interesseret i generel køberrådgivning?

Scroll to Top