Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra 1. April 2023 og gælder for enhver form for rådgivning og ekspedition til kunder, ydet af Din-Bolighandel efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Din-Bolighandel forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

Din-Bolighandel yder ikke rådgivning om købesummens rimelighed og evt. finansiering heraf, skattemæssige forhold, anvendelighed af ejendommen og lignende.

Hvis der i forbindelse med overtagelse af ejendommen skulle vise sig at være en eller flere mangler ved ejendommen vil Din-Bolighandel hjælpe med at sende en indledende skrivelse indeholdende dit krav til sælger. Hvis denne skrivelse ikke løser problemerne og det udvikler sig til en decideret retssag mod sælger kan Din-Bolighandel ikke hjælpe med dette.

Din-Bolighandel vil altid anbefale at køber anvender en byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen samt modtage tilbud fra et uvildigt forsikringsselskab på husforsikring og ejerskifteforsikring. Ligeledes anbefales det kraftigt at søge finansiel rådgivning vedrørende finansiering ved køb af ejendom og provenuberegning – herunder indfrielse af lån – vedrørende salg af ejendom.

Din-Bolighandel er ansvarsforsikret igennem Dansk Ejendomsmæglerforening hos HDI med et beløb indtil 5 mio. pr. skade der dog ikke dækker visse juridiske produkter/ydelser såsom testamente, ægtepagt mv.

Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Vi vil aldrig bruge dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende uden dit specifikke samtykke. Dine private kontaktoplysninger, som du oplyser os, bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. Din-Bolighandel vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Undtagelse til ovenstående er såfremt du er interesseret i familie/arveret ydelser - der vil dine kontakt oplysninger blive videregivet til vores søster virksomhed Jura Docs til behandling, da vores forsikring ikke dækker det område.

Juridiske ejerforhold

Din-Bolighandel er ejet af

Din Bolighandel ApS
Postadresse: Postboks 3009, 7007 Fredericia (Adresse Jungshovedvej 82, 4720 Præstø).
CVR 37460508.

Sagsbehandlings ydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling ved køb af bolig, vil typisk indeholde følgende ydelser:

 • Gennemgang og analyse af købsaftale samt ejendommens dokumenter
 • Rådgivning vedrørende behovet for ejerskifteforsikring og husforsikring
 • Udarbejdelse af forbeholds-/godkendelsesskrivelse
 • Udarbejdelse, tinglysning og ekspedition af skøde
 • Løbende korrespondance med ejendomsmægleren, dit samt sælgers pengeinstitut
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen overfor sælger samt afslutning af handlen

En tinglysning og skødeskrivning med refusionsopgørelse vil kun indeholde punkt 4 – 7.

En tinglysning og skødeskrivning uden refusionsopgørelse vil kun indeholde punkt 4,5 og 7.

En typisk sagsbehandling ved salg af bolig, vil typisk indeholde følgende ydelser:

 • Rådgivning om muligheden for udarbejdelsen af tilstandsrapport og elinstallationsrapport – herunder muligheden for fritagelse for sælgers sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen
 • Indhentelse af ejendommens dokumenter
 • Udarbejdelse af købsaftalen
 • Korrespondance med køber/købers rådgivere
 • Ekspedition i forbindelse underskrift af købsaftalen samt orientering om fortrydelsesret
 • Afklaring af købers/købers rådgivers evt. forbehold for handlens gennemførelse
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Løbende korrespondance med køber/købers rådgiver, dit samt købers pengeinstitut til der foreligger endeligt skøde og salgsprovenuet er frigivet

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil Din-Bolighandel altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter mv.

Salær & betalingsbetingelser

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden udover salæret. Sager der indeholder udarbejdelse af skøde sælges som en samlet pakke inkl. tinglysningsafgift som Din-Bolighandel afregner med retten.

Vores priser oplyst på vores hjemmeside www.din-bolighandel.dk er inkl. moms. Vores timepris såfremt skulle blive nødvendig er 1.000 kr. inkl. moms og bliver afregnet pr. påbegyndt halve time.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig bolighandel og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer vil Din-Bolighandel tage kontakt til kunden for at aftale om Din-Bolighandel skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Din-Bolighandel vil normalt fakturere kunden i forbindelse med signeringen af skødet i køb af bolig. Ved salg af bolig fakturerer vi typisk når købsaftalen bliver sendt ud til underskrift. Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.

Ansvarsbegrænsninger og værneting

Din-Bolighandel og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den leverede rådgivning gør Din-Bolighandel ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

Din-Bolighandel hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere som Din-Bolighandel har henvist kunden til.

Rådgivning udøvet af Din-Bolighandel og dets ansatte samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Din-Bolighandel opfordres kunden til at tage kontakt til Din-Bolighandel således at sagen kan forsøges løst i god mindelighed.

Hvidvaskning og arkivering

Din-Bolighandel er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og kunder vil blive bedt om at identificere sig ved NEM-ID eller i nogen tilfælde anden løsning, således vi overholder lovgivningen.

Din-Bolighandel opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Behandling af persondata

For information omkring hvordan vi behandler persondata henvises til vores særskilte persondata / privatlivs politik – tryk her

Scroll to Top