mand underskriver dokument

Hvad er tinglysningsafgiften?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 30. december 2022

Tinglysningsafgift er en bestemt pris, du skal betale til staten, når du som køber overtager fast ejendom. Når du overtager fast ejendom, skal der nemlig udarbejdes et skøde, der beviser din ejendomsret — dette kaldes også “berigtigelse”. 

Før dit skøde er gyldigt, skal du have det registreret i det offentlige “tinglysningssystem” — altså et offentligt register for alle danskeres ejendomsret. 

Denne proces med at få registreret dit skøde kommer med en registreringsafgift, som altså er tinglysningsafgiften. Man siger, at du får “tinglyst” dit skøde. 

Tinglysningsafgiften gælder også for tinglysning af pantebreve og servitutter i din faste ejendom. 

Tinglysning pris

For at få tinglyst et skøde, pantebrev eller servitut skal du betale to afgifter:

 • En fast tinglysningsafgift på mellem 1.825-1.850 kr.
 • Og en variabel tinglysningsafgift, hvis størrelse afhænger af købesummen på din ejendom.

Den faste tinglysningsafgift

 • Skøder: 1.850 kr. 
 • Servitutter: 1.850 kr.
 • Pantebreve: 1.825 kr.

Den variable tinglysningsafgift

Udover de faste afgifter skal der betales en variabel afgift på 0,6% af ejendommens værdi eller 1,45% af det pantsikrede beløb — som også kaldes hovedstolen. 

Ejendommes værdi fastsættes enten efter købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering — alt efter hvilken der er højst. Dette gælder dog ikke fast ejendom der er købt i fri handel, der bruger man udelukkende købesummen.

 • Skøder: 1.850 kr. + 0,6% af købesum (hovedregel med undtagelser)
 • Servitutter: 1.850 kr. (der er ingen ekstra variabel afgift for servitutter)
 • Pantebreve: 1.825 kr. + 1,45% af hovedstolen

Den variable tinglysningsafgift rundes op til nærmeste 100. 

Eksempel: Beregning af tinglysningsafgift for et skøde

Lad os sige, du har købt en fast ejendom til 1.000.000 kr. 

Beregningen for tinglysningsafgiften vil dermed se sådan ud:

 • Fast afgift på 1.850 kr.
 • 0,6 % af 1.000.000 = 6.000 kr. 
 • Pris i alt = 7.850 kr.

Du kan også læse mere om de forskellige afgiftssatser på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvem betaler tinglysningsafgiften — køber eller sælger?

Den typiske fremgangsmåde for betaling af tinglysningsafgiften vil afhænge af, hvor i landet din ejendom er placeret.

Ejendomme vest for Storebælt: Her deles afgifterne typisk ligeligt mellem køber og sælger — altså 50/50. 

Ejendomme øst for Storebælt: Her er det typisk køber, der betaler hele tinglysningsafgiften.

Der er dog ingen faste regler for, hvem der skal betale tinglysningsafgiften. Din konkrete betaling af tinglysningsafgiften vil altid fremgå af købsaftalen med den anden part, så husk at holde øje med det.

Tinglysningsafgift ved fri handel og ikke fri handel

Størrelsen på din tinglysningsafgift vil yderligere afhænge af handelstypen — altså om der er tale om fri handel eller ikke fri handel.

Fri handel: Gælder for alle ejendomstyper.

 • 1850 kr. + 0,6% af købesum

Ikke fri handel: Gælder for familiehandel/familieoverdragelse, mageskifte, interessesammenfald m.m.

1850 kr. + 0,6% af 85% af ejendomsvurdering (Kun 80% når man har fået en ny vurdering). Dette gælder ejerboliger (hus, lejlighed, fritidsbolig og ubebygget grund).

1850 kr. + 0,6% af 100 % af købesummen med mindre købesummen er mindre end forventet kontantværdi, hvis ejerskiftet var sket i almindelig fri handel. Dette gælder erhvervsejendomme herunder Landbrug.

Eksempler på beregning af tinglysningsafgift ved fri handel og ikke fri handel

Du køber en ejendom vurderet til 1.000.000 kr. 

Ved fri handel ser udregningen sådan ud:

 • Fast afgift på 1.850 kr.
 • 0,6% af 1.000.000 = 6.000 kr. 
 • Pris i alt = 7.850 kr.

Mens udregningen ved ikke fri handel ser sådan ud:

 • Fast afgift på 1.850 kr.
 • 0,6% af 85% af 1.000.000 kr. = 5.100 kr.
 • Pris i alt: 6.950 kr. 

Hvis købesummen er højere end den seneste offentlige ejendomsvurdering, vil tinglysningsafgiften i stedet blive udregnet på baggrund af dette beløb.

Du kan også læse mere om de juridisk specifikationer ved tinglysningsafgiften hos Retsinformation. Ellers kan du også finde yderligere informationer om tinglysningsafgift i vores infografik nederst på siden, hvor nogle af de særtilfælde der findes illustreres. 

Skal du have hjælp til tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse, så kontakt os via formularen på siden eller læs mere her.

Infograf: Det skal du være opmærksom på, når du skal tinglyse dit skøde

Scroll to Top