Tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse

Når du som køber skal overtage fast ejendom, skal der først skrives et nyt skøde, som herefter skal underskrives og tinglyses digitalt. Den digitale tinglysning blev indført i 2009 og har ført til, at alle skøder i dag er digitale. 

Skødet indeholder de helt grundlæggende oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og dato for købers overtagelse af ejendommen

Skødet er din dokumentation for, at du er retmæssig ejer af den pågældende ejendom – dette kaldes også berigtigelse.

Få hjælp til udarbejdelse af skøde 

Din-Bolighandel hjælper med skødeskrivning og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse. Såfremt du ikke ønsker rådgivning i forbindelse med dit boligkøb, men alene søger hjælp til berigtigelse af handlen, så tilbyder vi gerne vores professionelle hjælp til skødeskrivning til en fair pris. Skødet udarbejdes efter, at købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger, og handlen er endelig.

Skøde pris

Hos Din-Bolighandel tilbyder vi skøde, tinglysning og refusionsopgørelse som en samlet pakke til dig, der handler gennem ejendomsmægler, til denne favorable pris:

2.295 kr.* for skødeskrivning og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse.

(Køber du fast ejendom udenom mægler; så læs venligst nederst på siden for skøde til en pris på 1.450 kr.)

Bestil

Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten) og omfatter følgende service fra en erfaren køberrådgiver:

  • Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Løbende korrespondance med dit samt sælgers pengeinstitut
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når din ankomst til ejendommen er sikret, og der foreligger endeligt skøde uden anmærkninger
  • Tinglysning af debitorskifte på sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf, hvis relevant (mod ekstra honorar)**
  • Afslutning af handlen

Når du køber fast ejendom gennem en ejendomsmægler, udarbejder vi en afsluttende refusionsopgørelse, som sikrer en korrekt fordeling af udgifterne dig og sælger imellem. Sælger skal betale omkostningerne for ejendommen for tiden indtil overtagelsesdagen, og du som køber skal betale omkostningerne fra og med overtagelsesdagen.

OBS: Når du handler gennem ejendomsmægler, kan vi kun tilbyde ovenstående pakke, da tidsforbruget er højere end ved privat handel udenom mægler. Se nedenfor for privat handel udenom ejendomsmægler.

Billig skødeskrivning – privat handel udenom mægler

Køber du hus, lejlighed eller anden fast ejendom ved privat handel, dvs. uden brug af mægler, så kan du få skødeskrivning endnu billigere gennem de dygtige køberrådgivere hos Din-Bolighandel:

1.450 kr. for udarbejdelse af skøde samt tinglysning af skøde. 

Bestil

Prisen er inklusive moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten). Pakken indeholder samme som ovenfor - ekskl. refusionsopgørelsen. 

Bemærk: Ovenstående ydelser er uden rådgivning. Vi gennemgår ikke handlen, men ekspederer skøde og evt. refusionsopgørelse, som beskrevet ovenfor.

Berigtigelse af skøde

Hvis du vil vide lidt mere om de forskellige faser i en typisk berigtigelse af bolighandel, har vi udarbejdet tre gratis guides for både skødeskrivning og berigtigelse ved køb/salg af bolig. Læs dem her eller print dem ud (printbar PDF):

Berigtigelse for køber – Guide

Berigtigelse for sælger – Guide

Skødeskrivning familiehandel/privat handel – Guide

Omskrivning af skøde

Hvis du blot skal have lavet en ændring af skøde, så tilbyder vi billig skødeskrivning for kr. 1.450 inkl. moms.

Læs mere om priser på skødeskrivning i forbindelse med:

Skøde ved familiehandel

Skilsmisseskøde
Skøde mellem ægtefæller

Skøde grundkøb af kommune 

Auktionsskøde og transportskøde

*Ved private-/familiehandler; se venligst eventuelle tillæg på vores prisliste-side her.

*Ved køb af ejerlejlighed har ejerforeningen typisk tinglyst en pantsikkerhed. Sikkerheden etableres typisk i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve el. pantstiftede vedtægter og er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion. Såfremt pantsikkerheden skal transporteres til dig som køber og/eller pantsikkerheden skal forhøjes, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet som tillige skal tinglyses. For udarbejdelse og ekspedition heraf kræver Din-Bolighandel.dk et tillæg på 1.700,-

Skødet er et bevis hvem der har ejerskab over en fast ejendom (adkomst). Skødet vil altid indeholde informationer om adkomsthavere, panthæftelser og servitutter tinglyst på ejendommen. I forbindelse med en bolighandel vil der fremgå en overtagelsesdato samt en købesum for den andel af ejendommen der skifter ejer.

Du finder dit skøde på tinglysning.dk hvor det ligger som en digital version. Det vil sige at der ikke længere er behov for at gemme en fysisk kopi af skøde, da du altid vil kunne genfinde det digitalt. Brugen af tinglysning.dk er gratis, så du skal ikke betale noget for at finde dit skøde.

Selve udarbejdelsen af et skøde fås fra 1.450 kr. Dertil vil komme tinglysningsafgift til staten som er en fast afgift på 1.750 kr. pr. 1/11/2022. Dertil kommer en variabel afgift på 0,6% som normalt tages af købesummen. Visse ejendomstyper og handelstyper medfører dog en anderledes afgiftsberegning. Sørg få at få kompetent rådgivning så afgiften kan beregnes korrekt.

Der er aftalefrihed omkring hvem der betaler tinglysningsafgiften på skødet. I de fleste tilfælde vil køber betale afgiften, dog rent geografisk vest for Storebælt ser man flere steder at afgiften deles mellem parterne. Enkelte steder er der sædvane for at sælger betaler tinglysningsafgiften. Så som udgangspunkt er det op til forhandling, men oftest køber.

Prisen for et skøde består af 2 elementer. Selve udarbejdelsen og tinglysningen som er et honorar til den som udarbejder det. Det andet element i prisen for et skøde er tinglysningsafgiften til staten. Vi hjælper gerne uden beregning at beregne tinglysningsafgiften for en handel. Den faste afgift er på 1.750 kr. Den variable afgift er på 0,6%, og beregnes normalt af købesummen. Dette kan dog være anderledes ved specielle handelstyper og ejendomstyper.

Hvis der er tale om en handel gennem ejendomsmægler, så vil det fremgå af købsaftalen om det er køber eller sælger der skal betale skødet. Generel kutyme er at køber betaler for skøde, tinglysningsafgift og refusionsopgørelse, dog kan der være regionale kutymer rundt i Danmark.

15585

Boligkøber?

Få straks tilsendt vores 10 bedste råd til dit boligkøb!

Plus modtag løbende vores nyhedsbrev med gode tilbud, tips og konkurrencer!

Jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Scroll til toppen