Tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 22. august 2023

Når man køber en ejendom, er der en række ting, man skal have styr på. Det gælder blandt andet skødet, tinglysningen deraf og berigtigelsen af bolighandlen. Med hjælp fra Din-Bolighandel kan du blive klogere på de forskellige processer, og få hjælp til Din-Bolighandel. 

Få hjælp til udarbejdelse af skøde af Din-Bolighandel fra 1.950 kr. 

Hvad er et skøde?

Et skøde er en juridisk dokumentation for, at ejendommens ejerskab er blevet overført fra sælger til køber. Det betyder, at et endeligt skøde er det dokument, der beviser, at du nu er den retmæssige ejer af ejendommen. Skødet er altså en slags købsbevis, og det er vigtigt at have på plads, når man køber eller sælger en ejendom.

Skødet indeholder de helt grundlæggende oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum, pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og dato for købers overtagelse af ejendommen.

Skødet er din dokumentation for, at du er retmæssig ejer af den pågældende ejendom – dette kaldes også berigtigelse.

Læs også: Skøde: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Tinglysning af skødet

Når et skøde er blevet skrevet, skal det tinglyses før det er endegyldigt. Det gør det i tinglysningsretten, hvor skødet bliver offentligt registreret. Når du får et skøde tinglyst, sikrer du, at du er den retmæssige ejer af ejendommen, og at sælger ikke kan sælge ejendommen til flere købere end dig. Som køber er dine rettigheder først sikret, når tinglysningen af skødet er foretaget. Det er derfor vigtigt at være sikker på, at skødet er udarbejdet korrekt, og at det bliver sendt til tinglysning.

Læs også: Skøde og tinglysning: En guide til processen

Berigtigelse af skøde

Hvis du vil vide lidt mere om de forskellige faser i en typisk berigtigelse af bolighandel, har vi udarbejdet tre gratis guides for både skødeskrivning og berigtigelse ved køb/salg af bolig. Læs dem her eller print dem ud (printbar PDF):

Berigtigelse for køber – Guide

Berigtigelse for sælger – Guide

Skødeskrivning familiehandel/privat handel – Guide

Få hjælp til udarbejdelse af skøde

Hos Din-Bolighandel står vi klar til at hjælpe  med skødeskrivning, tinglysning af skøde og refusionsopgørelse. Såfremt du ikke ønsker rådgivning i forbindelse med dit boligkøb, men alene søger hjælp til berigtigelse af handlen, tilbyder vi vores hjælp til skødeskrivning til en god pris. Skødet udarbejdes efter at købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger, og handlen er endelig.

Pris på skøde ved brug af ejendomsmægler

Hos Din-Bolighandel tilbyder vi skøde, tinglysning og refusionsopgørelse som en samlet pakke til dig, der handler gennem ejendomsmægler, til en favorabel pris:

2.950 kr.* for skødeskrivning og tinglysning af skøde samt refusionsopgørelse.

(Køber du fast ejendom udenom mægler; så læs venligst nederst på siden for skøde til en pris på 1.950 kr.)

Bestil

Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten) og omfatter følgende service fra en erfaren køberrådgiver:

  • Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Løbende korrespondance med dit samt sælgers pengeinstitut
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger, når din ankomst til ejendommen er sikret, og der foreligger endeligt skøde uden anmærkninger
  • Tinglysning af debitorskifte på sikkerhed til ejerforeningen samt evt. forhøjelse heraf, hvis relevant (mod ekstra honorar)**
  • Afslutning af handlen

Når du køber fast ejendom gennem en ejendomsmægler, udarbejder vi en afsluttende refusionsopgørelse, som sikrer en korrekt fordeling af udgifterne dig og sælger imellem. Sælger skal betale omkostningerne for ejendommen for tiden indtil overtagelsesdagen, og du som køber skal betale omkostningerne fra og med overtagelsesdagen.

OBS: Når du handler gennem ejendomsmægler, kan vi kun tilbyde ovenstående pakke, da tidsforbruget er højere end ved privat handel udenom mægler. Se nedenfor for privat handel udenom ejendomsmægler.

Billig skødeskrivning – Privat handel udenom mægler

Køber du hus, lejlighed eller anden fast ejendom ved privat handel, dvs. uden brug af mægler, så kan du få skødeskrivning endnu billigere gennem de dygtige køberrådgivere hos Din-Bolighandel, til en pris på:

1.950 kr. for udarbejdelse af skøde samt tinglysning af skøde.

Bestil

Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten). Pakken indeholder det samme som ovenfor - ekskl. refusionsopgørelse. 

Bemærk: Ovenstående ydelser er uden rådgivning. Vi gennemgår ikke handlen, men ekspederer skødet og evt. refusionsopgørelse, som beskrevet ovenfor. 

Omskrivning af skøde

Hvis du blot skal have lavet en ændring af skøde, så tilbyder vi billig skødeskrivning til en pris på 1.950 kr. (inkl. moms).

Læs mere om priser på skødeskrivning i forbindelse med:

Skøde ved familiehandel

Skilsmisseskøde

Skøde mellem ægtefæller

Skøde grundkøb af kommune

Auktionsskøde og transportskøde

*Ved private-/familiehandler; se venligst eventuelle tillæg på vores prisliste-side her.

*Ved køb af ejerlejlighed har ejerforeningen typisk tinglyst en pantesikkerhed. Sikkerheden etableres typisk i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve el. pantstiftende vedtægter og er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion. Såfremt pantsikkerheden skal transporteres til dig som køber og/eller pantsikkerheden skal forhøjes, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet som tillige skal tinglyses. For udarbejdelse og ekspedition heraf kræver Din-Bolighandel.dk et tillæg på 1.700,-.

Skødet er et bevis på, hvem der har ejerskab over en fast ejendom (adkomst). Skødet vil altid indeholde informationer om adkomsthavere, pantehæftelser og servitutter tinglyst på ejendommen. I forbindelse med en bolighandel vil der fremgå en overtagelsesdato samt en købesum for den andel af ejendommen, der skifter ejer.

Du finder dit skøde på tinglysning.dk, hvor det ligger som en digital version. Det vil sige, at der ikke længere er behov for at gemme en fysisk kopi af skødet, da du altid vil kunne genfinde det digitalt. Brugen af tinglysning.dk er gratis, og du skal derfor ikke betale noget for at finde dit skøde.

Prisen for et skøde består af 2 elementer: selve udarbejdelsen og tinglysningen, som er et honorar til den eller dem, der udarbejder det, og tinglysningsafgiften, som betales til staten. Vi hjælper gerne med at beregne tinglysningsafgiften for en handel. Den faste afgift er på 1.850 kr. i 2023, og den variable afgift er på 0,6%, og beregnes normalt af købesummen. Dette kan dog være anderledes ved specielle handelstyper og ejendomstyper.

Hvis der er tale om en handel gennem ejendomsmæglere, så vil det fremgå af købsaftalen, om det er køber eller sælger, der skal betale for skødet. I de fleste tilfælde betaler køber for skødet, tinglysningsafgift og refusionsopgørelse, dog med forbehold for regionale kutymer.

Selve udarbejdelsen af et skøde fås fra 1.950 kr. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten, som er en fast afgift på 1.850 kr. og en variabel afgift på 0,6% af købesummen. Visse ejendomstyper og handelstyper medfører dog en anderledes afgiftsberegning. Sørg for at få kompetent rådgivning, så afgiften kan beregnes korrekt.

Der er aftalefrihed omkring, hvem der betaler tinglysningsafgiften på skødet. I de fleste tilfælde vil køber betale afgiften, dog ser man flere steder vest for Storebælt, at afgiften deles mellem parterne. Enkelte steder er der sædvane for, at sælger betaler tinglysningsafgiften.

Scroll to Top