Skøde og tinglysning: En guide til processen

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 22. august 2023

Er du i gang med at købe en bolig, eller er du allerede boligejer, så har du sikkert stiftet kendskab til begrebet skøde. Et skøde er nemlig et af de vigtigste dokumenter ved et boligkøb.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk, digitalt dokument, som er et bevis på, hvem der retmæssigt ejer en fast ejendom. Et skøde er altså en nødvendighed i alle boligkøb, omend der er tale om en lejlighed, et hus eller en fritidsbolig.

Dokumentet bliver normalt udarbejdet på baggrund af en accepteret og underskrevet købsaftale mellem sælger og køber. Når skødet er underskrevet af begge parter, er det et bevis på, at ejendommen er solgt og overdraget til køberen. Skødet bliver herefter tinglyst i tingbogen, som er et offentligt register over ejendomsret, således at ejendomsoverdragelsen bliver offentligt registreret. Med et korrekt skøde undgår man tvister og juridiske problemer senere hen, og det er derfor en essentiel del af ethvert boligkøb.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder en række vigtige oplysninger om ejendommen og bolighandlen, herunder ejendommens adresse, størrelse, matrikelnummer og eventuelle servitutter eller pantebreve. På skødet vil der også fremgå købers og sælgers navn, en offentlig ejendomsvurdering og den endelige købesum. Det er derfor vigtigt at gennemgå skødet grundigt, inden det underskrives, således at der ikke opstår misforståelser eller tvivl omkring ejendommen på et senere tidspunkt.

Hvad betyder det at tinglyse et skøde?

Når et skøde er skrevet, skal det tinglyses, før det er gyldigt. Det vil sige, at skødet bliver offentligt registreret i tinglysningssystemet. På den måde får køberen ejendomsretten.

Tinglysningen af skødet sikrer desuden, at sælger ikke kan sælge ejendommen til flere købere. Når først et skøde er tinglyst, har man som køber nemlig ejendomsret. Det er derfor vigtigt at få skødet tinglyst så hurtigt som muligt efter købsaftalen er udarbejdet, da købers rettigheder først er sikret, når tinglysningen er foretaget.

I det store hele er skødet en nødvendighed for at sikre, at bolighandlen er gyldig og retmæssig. Det er også vigtigt at have styr på at skødet, og tinglysningen deraf, er udført korrekt. Er du i tvivl omkring tinglysningen, eller har du spørgsmål omkring skødet? Så kontakt Din-Bolighandel. Vores kompetente medarbejdere står altid klar til at hjælpe.

Læs mere om tinglysning af skøde her

Sådan tinglyser du dit skøde

At tinglyse et skøde er en proces, som indebærer følgende skridt:

  1. Man udarbejder skødet – oftest med hjælp fra en boligrådgiver eller lignende
  2. Både sælger og køber underskriver skødet
  3. Skødet sendes til tinglysning
  4. Men betaler tinglysningsafgiften
  5. Skødet bliver tinglyst af Tinglysningsretten efter anmodning fra rådgiver

Hvem udarbejder skødet?

Der er ingen faste rammer for, hvem der skal udarbejde et skøde. Det vil altid fremgå i købsaftalen, om det er køber eller sælger, som står for at få skødet udarbejdet. Ofte vil køberen påtage sig ansvaret for skødeskrivningen med hjælp fra en boligrådgiver. Det er nemlig yderst vigtigt, at skødet er skrevet korrekt og indeholder alle de nødvendige informationer, da et ugyldigt skøde ikke vil bevise købers ejendomsret.

Hos Din-Bolighandel tilbyder vi hjælp til hele boligkøbs-processen – også til skødeskrivning og tinglysning af skødet. Med vores erfaringer kan du som køber derfor trygt lade os stå for at skrive, eller omskrive, dit skøde og få det tinglyst.

Hvad koster et skøde?

Hos Din-Bolighandel tilbyder vi en attraktiv pakkeløsning for skødet, så du som boligkøber ikke behøver bekymre dig om de juridiske aspekter. Handler du gennem en ejendomsmægler, kan du nemlig få følgende services som del af pakken:

  • Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Korrespondance med dit og sælgers pengeinstitut
  • Frigivelse af købesummen over for sælger, når din ankomst til ejendommen er sikret, og der foreligger et endeligt skøde uden anmærkninger
  • Afslutning af handlen

Alt dette får du til en pris på 2.750 kr. (Prisen omfatter ikke tinglyst afgiften til staten og eventuelle tillæg.)

Handler du uden mægler, tilbyder vores erfarne køberrådgivere desuden at udarbejde og tinglyse skødet for 1.950 kr. (Prisen omfatter ikke tinglysningsafgiften til staten.)

Læs mere om vores priser her

Få professionel hjælp til oprettelse af dit skøde

Hos Din-Bolighandel hjælper vi både med skødeskrivning, tinglysning og refusionsopgørelser. Vi har mange års erfaring og ekspertise inden for bolighandel, og vi kan garantere, at dit skøde bliver udført korrekt og effektivt. Vi tilbyder en række forskellige muligheder for hjælp til skøde – både med og uden rådgivning.

Kontakt os i dag for hjælp til dit skøde, eller ved andre spørgsmål inden for bolighandel – vi står altid klar til at hjælpe!

 

Scroll to Top