Kvinde underskriver pantebrev

Hvad er et pantebrev?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 14. december 2022

Et pantebrev er et lån, som du kan få tilbudt mod sikkerhed i din faste ejendom. 

Når du låner penge med et pantebrev, bliver långiver (fx banken) panthaver. Det vil sige, at hvis du ikke formår at afdrage på lånet som aftalt, kan panthaver sætte din ejendom på tvangsauktion. 

Dermed kan långiver sælge din ejendom og inddrive restgælden på lånet.

Hvorfor optage lån med pantebrev?

Pantebreve kan, sammen med familielån, være et smart alternativ til at låne større pengebeløb til boligkøb uden om bankerne og realkreditinstitutterne.

Det er nemlig ikke os alle, der kan blive godkendt til de store boliglån. Det er særligt personer bosat i provinserne, som har svært ved at blive kreditgodkendt til realkreditlån. 

Du kan således tage et pantebrevslån i din nuværende bolig — eller kommende bolig — og dermed få råd til din næste bolig.

Ved at stille en fast ejendom som sikkerhed kan långiver nemlig tillade sig at låne dig et større beløb, da værdien i din ejendom således kan hæfte for eventuel misligholdt gæld. 

Hvis du altså ikke kan tilbagebetale lånet — hvilket er långivers største frygt, og hvorfor det netop er så svært at optage store boliglån — vil pantebrevet sikre, at långiver kan sætte din bolig på tvangsauktion. Pengene tjent på at auktionere ejendommen vil således dække din gæld.

Tvangsauktion er dog sjældent ønskværdig for hverken dig eller långiver — men selve muligheden gør, at långiver i højere grad tør give dig et lån.

Forskellige typer af pantebreve

Der findes 4 forskellige slags pantebreve:

1. Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev kan bruges, hvis en ejer af en bolig skal stille sikkerhed for et lån. Her kan ejeren af en fast ejendom tage lån i egen bolig. Man siger, at ejeren både er panthaver og pantsætter — også kaldet kreditor og debitor.

Det betyder, ejeren hverken bliver rigere eller fattigere på at have et ejerpantebrev i sin ejendom.

Formålet med et ejerpantebrev er at stille en del af sin ejendom til rådighed som sikkerhed hos en långiver. Hvis du fx har et ejerpantebrev til en værdi af 100.000 kr., kan du optage lån hos långiver for op til 100.000 kr. 

Du overdrager dermed ejerpantebrevet til långiver, og såfremt du ikke kan tilbagebetale lånet, vil långiver kunne gøre krav på at få indfriet sin sikkerhed i din bolig. 

2. Sælgerpantebrev

Her er det sælger, der udsteder pantebrev til køber. Det primære formål med et sælgerpantebrev er at lade køber betale for ejendommen over længere tid. 

Hvis køber ikke kan hæfte for hele ejendommens købesum med det samme, vil et sælgerpantebrev gøre det muligt at få salget gennemført alligevel — og restbeløbet af ejendommens pris kan således blive udbetalt løbende.

Dette sker oftest i forbindelse med videresalg til folk, man kender — fx ved generationsskifte af ejendomme. 

Du kan dog også overveje muligheden, hvis din bolig er svær at sælge grundet en for høj pris. På den måde kan du skabe en lavere førstegangsydelse for køber.

Da sælger løber en relativt stor risiko ved at udstede denne form for lån, vil renten også typisk være høj.

3. Skadesløsbrev

Her stiller ejeren sin ejendom som sikkerhed for et lån, hvor beløbet på lånet er ukendt. Det er blandt andet brugbart i situationer, hvor lånet er fleksibelt — fx en kassekredit.

Før skadesløsbrevet er gyldigt — altså før det kan tinglyses — skal der dog angives et maksimumbeløb for gælden. Ved kassekredit skal man således angive et maksimalt gældsbeløb, som skadesløsbrevet kan gå ind og dække.

Du kan dermed altid låne flere penge op til den aftalte beløbsgrænse uden at skulle stifte nye pantebreve. Dog er skadesløsbrevet udelukkende tilknyttet den specifikke kreditor, og du kan derfor ikke bruge pantebrevet til at optage lån hos andre.

4. Realkreditpantebrev

Her er der tale om en kombination af realkredit og gældsbrev. På den ene side stiller du sikkerhed for et lån gennem pant i ejendommen — og på den anden side erkender du i aftalen, at du skylder det aftalte beløb. 

Det er altså pant + gældsbrev. Dermed vil långiver have større sikkerhed, da pantebrevet både indeholder pant og skylderklæring. 

Denne type pantebrev bruges ofte ved realkreditlån, da realkreditlån kun dækker op til 80% af boligens købesum. Du kan således finansiere de resterende 20% gennem fx. et ejerpantebrev.

Tinglysning af pantebrev

Før et pantebrev af enhver type er gyldigt som sikkerhed til lånoptag, skal det først tinglyses. Det koster 1.730 kr. + tinglysningsafgift (1,45% af pantebrevets beløb).

Hvis du er i tvivl om, hvordan man tinglyser et pantebrev, er du velkommen til at kontakte os — så finder vi en nem og billig løsning til dig.

Har du tidligere optaget pantebrevslån, kan du fritages for at betale tinglysningsafgiften igen ved fremtidige lån — dette kaldes et afgiftspantebrev.

Et afgiftspantebrev er dermed en mulighed for at benytte en tidligere betalt afgift til nye lån. På den måde undgår du at skulle betale afgiften igen. Det koster ikke noget at have en afgiftspantebrev liggende på din ejendom. 

Kontakt os gerne for at høre nærmere.

Kontakt

Scroll to Top