Skilsmisseskøde – tinglysning og skrivning

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 5. marts 2024

Der kan være flere situationer, hvor du skal bruge et nyt skøde, eksempelvis hvis I flytter fra hinanden/skal skilles og derved har behov for et skilsmisseskøde.

Overdragelse af hus ved skilsmisse

I den situation hvor den ene part skal overtage den hidtil fælles bolig, enten pga. skilsmisse eller ophør af parforhold – sørger Din-Bolighandel for professionel og korrekt udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde. Vi sender dig en oversigt over alle oplysninger, vi skal bruge for at lave et skilsmissesskøde eller samlivsophør skøde, og tager os også gerne af korrespondancen med din bank, såfremt der skal overtages eller laves nye lån i forbindelse med ændringen af skødet.

Vores behandlingstid er kun 1-2 dage fra vi modtager alle de nødvendige informationer fra dig og evt. din bank, hvis der er gæld, der skal overtages i forbindelse med overdragelsen.

Pris for udarbejdelse og tinglysning af nyt skøde ved skilsmisse/samlivsophør er kr. 1.950,- inkl. moms.

Bestil

Tinglysningsafgift ved skilsmisseskøde

Hvis I har en skilsmisse-/separationsbevilling fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) og har haft formuefællesskab og ejerskiftet sker som følge af opløsningen af dette, kan man nøjes med at betale den faste afgift på 1.850 kr. til staten, hvis vi vedlægger den til det nye skøde. Så alt i alt, vil prisen for et nyt skøde ved skilsmisse koste kr. 3.800,- hvoraf de 1.850 kr. går til staten, så længe man har bevillingen. Hvis I ikke allerede har bevillingen fra Familieretshuset, kan I bestille den direkte hos dem på dette link: Familieretshuset.

Tinglysningsafgift ved samlivsophør

Hvis I ikke har været gift, beregnes afgiften til staten som den faste afgift på kr. 1.850 tillagt 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 80/85% af den seneste offentlige vurdering (for den andel af ejendommen som overtages). Det anbefales at søge rådgivning hos SKAT om evt. skattemæssig konsekvens af en handel mellem ugifte.  Se evt. mere om hvordan et bodelingsskøde laves hos Tinglysningsretten.

Skilsmisseskøde/Skøde ved samlivsophør – gratis guide

Hvis du vil vide lidt mere om de forskellige faser i udarbejdelsen af skøde ved skilsmisse, separation eller samlivsophør så har vi udarbejdet en gratis guide som læses i PDF-format på dette link: Skilsmisseskøde-Guide.

Risiko for erstatningsansvar ved salget

Ansvarsmæssigt er salget/bodelingen fra den ene ægtefælle til den anden at sidestille med anden sædvanlig bolighandel.

Hvis sælger således vil afskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler SKAL der tilbydes at betale 50% af en ejerskifteforsikring. Der skal for at kunne tilbyde forsikringen udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Der kan laves en skriftlig aftale hvor det f.eks. aftales at disse ting først laves ved et fremtidigt salg til 3. part. som er med til at begrænse ansvaret men som dog ikke er det samme som en 100% fraskrivelse.

Lad os hjælpe med korrekt aftale

Lad evt. os hjælpe med en skriftlig aftale hvor skødet er inkluderet for samlet 6.900 kr. hvor disse forhold sikres. (Spar 1.500 kr.).

Reduceret afgift ved bodelingsskøde

Bemærk at man ikke kan gøre brug af den reduceret afgift hvis der ikke foreligger formuefællesskab omkring den bolig der skifter ejer. Hvis der f.eks. er lavet skilsmissesæreje vedrørende ejendommen. Det er påkrævet at der er formuefællesskab for at man nøjes med den faste afgift på kr. 1.850.

Se evt. mere hos SKAT her for yderligere detaljer omkring dette emne.

Ingen bevilling fra Familieretshuset endnu?

Hvis I endnu ikke har modtaget en skilsmisse- eller separationsbevilling fra Familieretshuset, så kan vi stadig godt hjælpe med at tinglyse skødet med den lave afgift. Idet det kræver vi laver en afgiftssag med SKAT, vil vores honorar i dette tilfælde være 3.950 kr. Vi skal så bruge en kopi af jeres ansøgning om skilsmisse eller ansøgning om separation.

 

Ja du skal bruge skilsmissebevillingen ligesom Det er et krav for afgiftsfritagelse at bodelingen/tinglysningen finder sted som følge af opløsning af formuefællesskabet. Vi har dog muligheden for at tinglyse med den lave afgift alligevel, kontakt os for hør mere.

Kontakt

Afgiften der skal betales ved tinglysning af skilsmisseskøde er 1.850 kr. pr. 1/1/2023. Dette kræver at i har en separations/skilsmissebevilling og at bodelingen sker som følge af opløsning af formuefællesskabet.

Prisen for et skilsmisseskøde er kr. 1.950. Dertil kommer en afgift til staten på 1.850 kr pr. 1/1/2023. Prisen inkluderer på udarbejdelse af skøde samt tinglysning.

Hvis I har skilsmissebevillingen og handlen er godkendt i banken kan det gøres på få dage. Tinglysningsretten vil normalt være 2-3 hverdage om at behandle skødet efter vi har sendt det til deres godkendelse.

Scroll to Top