Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt kan igangsættes i fremtiden, hvis du skulle blive syg eller på anden vis miste evnen til at tage vare på dine forhold.

Et par gode grunde til at oprette en fremtidsfuldsmagt;

  1. Du vil bestemme hvem der skal stå for dine økonomiske og personlige forhold
  2. Du ønsker at gøre livet lettere for dine nærmeste
  3. En fremtidsfuldmagter er digital. Når den er sat i kraft, kan f.eks. retten, din læge, et apotek, se fuldmagten. Derved kan den/de du har valgt som fuldmægtige disponere på dine vegne

Fremtidsfuldmagt

På vores søster side Jura-Docs kan du selv lave en fremtidsfuldmagt på ca. 10 minutter og til kun kr. 249. Det sker via nogle enkelte spørgsmål med masser af hjælp undervejs. Hvis du alligevel skulle ønske rådgivning, så er prisen for dette kr. 699 inkl. selve fuldmagten.

Opret selv en fuldmagt til 249,- hos Jura-Docs.dk (vores søster selskab).

Bestil

Bestil en fuldmagt med rådgivning til 699,- hos Jura-Docs.dk (vores søster selskab).

Bestil

Du kan blive klogere på alt om fremtidsfuldmagter hvis du læser videre på siden.

Hvem hjælper dig, hvis du ikke selv har mulighed for det?

Vi kan desværre alle blive ramt af ulykke eller sygdom, som gør at man ikke længere kan tage vare på sig selv. Du kan sikre, med en fremtidsfuldmagt, at din familie og dig, ikke finder jer bundet på hænder og fødder pga. manglende oprettelse af fremtidsfuldmagt.

Du kan fremtidssikre fuldmagten så den også er relevant om 5,10, 20 år, ved at f.eks. både indsætte din evt. ægtefælle samt børn i fuldmagten.

Pris fremtidsfuldmagt

Fordi det er meget af det samme indhold som går igen, og fordi det er mindre komplekst end f.eks. et testamente, så kan fremtidsfuldmagten laves til en billig pris.

Jura-Docs tilbyder både en billig løsning, hvor du selv kan lave fuldmagten til kun 395 kr. Dette sker ved blot at svare på enkelte spørgsmål, med masser af vejledning og hjælp undervejs.

Jura-Docs kan også oprette den for dig for kun 699 kr. Det er inkl. ubegrænset rådgivning på tlf. eller e-mail. For at fuldmagten bliver gyldig, skal du signere den hos en notar i din lokale ret. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Gyldighed og tinglysning for fremtidsfuldmagt

Først skal fremtidsfuldmagten underskrives med nem-ID på tinglysning.dk for at den er juridisk gyldig.

Næste trin for at gøre den gyldig er at signere foran en notar i din lokale byret. Det koster pr. kr. 300 her i 2021.

Hvis du skulle være fritaget for digital kommunikation med det offentlige, så findes der en speciel løsning på dette, kontakt os og hør mere.

Hvem kan du udpege som fremtidsfuldmægtig(e)?

På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten skal sættes i gang, så skal den fuldmægtige være over 18 år, den fuldmægtige må heller ikke være under værgemål. Den fuldmægtige må ligeledes ikke selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er blevet sat i gang.

Kan fremtidsfuldmagten tilbagekaldes?

Som fuldmagtsgiver kan du godt tilbagekalde fuldmagten. Det skal dog verificeres, at du stadig kan handle fornuftigt og at det sker efter dit eget ønske. Såfremt der er ændringer til den fuldmagt som er registreret, så laver man blot en ny, der så vil erstatte den gamle fuldmagt.

I den situation hvor en fremtidsfuldmagt skulle være aktiv, så kan fremtidsfuldmagten kun tilbagekaldes, hvis du kan vise at du er i stand til at forstå betydningen af dette. Det sker ved anmodning til Familieretshuset.

Skal min ægtefælle nødvendigvis indsættes i fremtidsfuldmagten?

Idet din ægtefælle, ikke automatisk bliver din juridiske værge, så er dette nødvendigt, hvis det er hvad du ønsker. Hvis der f.eks. ejes et hus sammen, og det skal sælges hurtigt, så kan din ægtefælle ikke sælge ejendommen uden at få en godkendelse fra Familieretshuset. Dette kan være meget uhensigtsmæssigt.

Skal du også bruge et testamente?

I de fleste situationer kan det være fornuftigt at kombinere en fremtidsfuldmagt med et testamente. Du kan læse mere om testamenter her.

Alle som er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Du skal forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt for at kun lovligt kan gøre dette.

Du kan få fremtidsfuldmagt for kun 499 kr. hvis du selv opretter den med hjælp via et smart spørgeskema. Du kan også få fuld rådgivning til oprettelsen af fremtidsfuldmagten, så er prisen dog kr. 699.

Du opretter fremtidsfuldmagten ved at svare på nogle få spørgsmål. Derefter skal den signeres digitalt hos Tinglysningsretten.
For at den bliver gyldig skal den desuden vedkendes hos en notar i den lokale byret. Det koster et gebyr på kr. 300 (2020 pris).

Man kan ikke ændre i en fremtidsfuldmagt. Man skal lave en ny, som erstatter den gamle, hvis du ønsker at ændre i den.

Scroll to Top