Selvsalg af bolig – vi er med ved alle typer af privat boligsalg

Har du selv en køber til din ejer- eller andelsbolig, og har du ikke allerede en ejendomsmægler involveret i handlen, udarbejder Din-Bolighandel købsaftale og sikrer dig som sælger bedst muligt i dit boligsalg.

Købsaftalen skitserer de mellem dig og køber forudgående aftalte handelsvilkår.Efter vores udarbejdelse af købsaftalen fremlægges aftalen med bilag til køber og evt. købers rådgivers gennemgang og godkendelse.Vi sikrer herefter, at handlen berigtiges korrekt af købers rådgiver.

Din-Bolighandel er din garanti for, at selvsalg af din bolig sker trygt.

For 6.900,- udarbejdelse af købsaftale hus ved privat boligsalg

Bestil

Prisen er inklusiv moms og omfatter følgende service fra en erfaren køberrådgiver:

  • Rådgivning om muligheden for udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport ved dit selvsalg af bolig – herunder muligheden for fritagelse for sælgers sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen
  • Indhentelse af ejendommens dokumenter (ekskl. gebyrer til 3. part)
  • Udarbejdelse af købsaftalen*
  • Korrespondance med købers rådgivere
  • Ekspedition i forbindelse med underskrift af købsaftalen samt orientering om fortrydelsesret
  • Afklaring af købers rådgivers evt. forbehold for handlens gennemførelse
  • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
  • Løbende korrespondance med købers rådgiver, dit samt købers pengeinstitut til der foreligger endeligt skøde og salgsprovenuet er frigivet

Hvis det er aftalt, at du som sælger står for skøde og refusionsopgørelse, så hjælper vi også med det

Udarbejdelse af købsaftale ved selvsalg af bolig inkl. skøde og refusionsopgørelse koster kr. 8.400,- inkl. moms.

Bestil

Selvsalg af bolig – gratis guide
Hvis du vil vide lidt mere om de forskellige faser ved et selvsalg/privat boligsalg, så har vi udarbejdet to gratis guides, som kan læses i PDF-format på dette link:

Selvsalg & Privat boligsalg – Guide for Sælger

Selvsalg & Privat boligsalg – Guide for Køber

Købsaftale hus/lejlighed
Prisen er den samme lige meget om der er tale om en købsaftale lejlighed eller købsaftale hus/villa- Det bemærkes specifikt, at vores ”ingen handel, intet salær” ikke gælder for selvsalg af bolig. Et privat boligsalg vil altid være yderst risikofyldt for sælger, hvis man ikke benytter sig af professionel hjælp, så vi råder altid sælger til at bruge en rådgiver – også selvom det ikke lige skulle blive os.

* Der udarbejdes ikke provenuberegning og finansieringsforslag i forbindelse hermed.

Ønsker du at spare salær til mægler og har selv fundet en køber til din bolig? Vi hjælper med udarbejdelse af købsaftale og skøde og sikrer dig i handlen, så dit ansvar begrænses mest muligt overfor køber. Vi kan hjælpe med korrespondance med køber, købers rådgiver og involverede banker. Lad os hjælpe dig så selvsalg af bolig bliver så let som muligt og med mindst risiko for dig som sælger.

Du har en loyal oplysningspligt om forhold ved din ejendom der må antages ikke at være uvæsentlige for køber og som køber ikke allerede er bekendt med.

Du er herudover ansvarlig for bygningernes/lejlighedens skjulte fysiske mangler og ulovlige installationer, medmindre du forinden du inden salget foreligger tilstands- samt elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud for køber og tilbyder at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikringspræmie, hvilket vi naturligvis anbefaler.

Når du har fundet køberen til dit hus bør du straks kontakte en byggesagkyndig for udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapport samt energimærke, for at fraskrive dig dit sædvanlige ansvar for fysiske mangler ved bygningerne som sælges, idet vi i mellemtiden kan få alle aftalens vilkår i øvrigt ned på skrift i en købsaftale, så alt er klar for købers underskrift når de fornødne rapporter foreligger.

Ved salg af din lejlighed, sommerhus eller villa er det vigtigste for dig som sælger at fastholde køberen i handlen og fraskrive dig så meget ansvar som muligt for fejl og mangler ved din ejendom. Vi sørger for at varetage dine interesser herfor ved hurtigt at få udarbejdet en købsaftale med dine interesser for øje, som du og din køber kan tiltræde.

Scroll til toppen