Skøde grundkøb kommune

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 29. august 2023

Har du købt en grund af kommunen og har brug for hjælp til at tinglyse et digitalt skøde? Det hjælper vi med for kun kr. 1.950 inkl. moms. Vi laver udkast til skødet inden for maks 3 dage og sender det til kommunens godkendelse.

Skøde grundkøb kommune

Hvad er med i prisen for skødet?

For 1.950,- får du både skødeskrivning og tinglysning af skøde

Bestil

Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten) og omfatter følgende service fra en erfaren køberrådgiver:

  • Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde
  • Løbende korrespondance med kommunen og evt. bankforbindelse
  • Frigivelse af købesummen overfor sælger når din ankomst til ejendommen er sikret, og der foreligger endeligt skøde uden anmærkninger hvis nødvendigt (afhænger af hvilken kommune det er)
  • Afslutning af handlen

Hvordan beregnes afgiften på et grundkøb af kommunen?

Der har tidligere været særlige regler for tinglysningsafgift for en ubebygget grund. Når der er tale om en grund beregnes afgiften i dag ud fra købesummen, hvis der tale om en fri handel. Hvis der ikke foreligger nogen selvstændig vurdering går man efter købesummen, som er sælgers bedst skøn på værdien.

Hvis købesummen indeholder moms, skal man dog kun betale afgift af købesummen ekskl. moms. Der er en fast afgift på kr. 1.850. Derudover er der en variabel afgift på 0,6% som man oprunder til nærmeste 100. Eksempel: grunden koster kr. 500.000 inkl. moms og den offentlige vurdering er kr. 375.000. Der vil afgiften være 1.850 + 0,6% af købesum ekskl. moms på kr. 400.000 - i alt kr. 4.250.

Skøde grundkøb kommune – gratis guide

Hvis du vil vide lidt mere om processen for skødeskrivning ved grundkøb kommune, så har vi udarbejdet en gratis guide som kan læses i PDF-format på nedenstående link:

Skøde ved grundkøb kommune – Guide

Mere information om skødeskrivning

Bemærk, disse ydelser er uden rådgivning. Derfor får du en skøde pris fra kun 1.950 kr. Vi gennemgår ikke handlen, men ekspederer skødet ud fra vilkårene i købsaftalen.

Se oversigten over andre typer af skøder her.

Ja der skal i forbindelse med køb af grunden af Kommunen, udarbejdes og tinglyses et skøde der viser du har adkomst (ejerskab) over grunden. Det er også nødvendigt, at der tinglyses et skøde på grundkøbet hvis du på et tidspunkt skal optage lån i ejendommen.

Det er aftalt i købsaftalen / aftale grundlaget en frist for hvornår skødet senest skal tinglyses. Hvis fristen ikke overholdes kan Kommunen normalt udpege en til forestå opgaven for din regning.

Et skøde i forbindelse med køb af bebygget grund fra kommunen, kan laves for 1.950 kr. inkl. moms. Dertil kommer en tinglysningsafgift til staten som afhænger af købesummen for grunden. Det sammenholdes med en evt. offentlige vurdering for grunden, samt om købesummen indeholder moms.

Der er en fast afgift på kr. 1.850 til staten. Dertil kommer en variabel afgift på 0,6% af det højeste af købesummen og den offentlige vurdering. Hvis købesummen indeholder moms, kan der ske fradrag i købesummen ift. tinglysningsafgiftsgrundlaget.

Scroll to Top