Nyt skøde privat handel?

 

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 14. december 2022

 

Vi hjælper med at udarbejde og tinglyse det digitale skøde ved privat handel. Om der handles mellem uafhængige parter eller familie, så assisterer vi for kun kr. 1.950 inkl. moms (dertil kommer tinglysningsafgift til staten). Læs mere om din situation nedenunder.

Nyt skøde privat handel?

Skøde privat handel - på markedsvilkår uden interessefællesskab

Hvis sælger og køber har aftalt en pris der afspejler markedsværdien af den faste ejendom og i øvrigt ikke har noget interessefællesskab imellem sig, så skal der betales tinglysningsafgift af skødet som en fri handel. Den faste afgift er kr. 1.850 og den variable afgift på 0,6% skal betales af købesummen. Dvs. hvis ejendommen koster 1 mio., så skal der betales en afgift på kr. 1.850 + 0,6% af 1. mio., kr. 6.000 - i alt kr. 7.850.

Bestil

Skøde privat handel - interessefællesskab mellem køber og sælger

Hvis sælger og køber har hvad man kalder et "interessefællesskab", så gælder andre regler. Et interessefællesskab kan simpelt forklares at der grundes dette interessefællesskab nødvendigvis ikke sættes en pris på markedsvilkår. Uagtet om man rent faktisk handler til markedpris, så vil man stadig høre under andre regler omkring afgiften pga. interessefællesskabet. Man vil så beregne afgiften som det højeste af enten købesummen eller 80% af den offentlige vurdering (hvis vurderingsår er 2020 eller nyere). Se ovenfor for eksempel på beregning af afgiften. Dette gælder kun ejerboligerv- for andre ejendomstyper gælder andre regler.

Bestil

Skøde privat handel - familiehandel

Hvis den privat handel er mellem familie, så gælder særlige regler som du kan læse mere om her på Skøde Familiehandel.

Hvad med betalingen af købesummen?

Normalt opretter sælger en lukket deponeringskonto i sin bank hvor pengene først kan frigives til sælger når der er skøde uden anmærkninger. Hvis man gerne vil spare deponeringskontoen så er en mulighed, at vi udarbejder skødet, indhenter underskrifter fra begge parter, hvor køber så overfører købesummen herefter. Så der er sikkerhed for sælgers underskrift. Når sælger har fået købesummen på sin konto kan vi så anmelde skødet til tinglysning.

Vi anbefaler dog at man bruger en deponeringskonto som udgangspunkt for at sikre begge parter bedst muligt.

Gratis guide til skøde privat handel

Se nedenfor link til en gratis PDF guide hvor du kan se skøde processen trin-for-trin for skøde privat handel.

Guide, Skødeskrivning familiehandel/privat handel – Guide.

Hvis der er tale om skødeskrivning ved køb gennem mægler eller andre skøde typer, så læs mere her på vores hovedside om skøder.

Der er aftalefrihed omkring skødeomkostningerne i en fri privat handel. Det er således op til parterne at forhandle sig frem til det. Oftest vil det dog være køber som står for denne udgift.

Det er ikke et lovkrav at der skal udarbejdes købsaftale eller slutseddel. Dog skal der som minimum udarbejdes skøde, for at ændringen i adkomsten (ejerskabet) er afspejlet overfor 3. part. Det anbefales dog altid at få udarbejder en købsaftale så man ved hvilke vilkår der gælder for handlen.

Hvis der er tale om handel med en sædvanlig ejendomstype, f.eks. sommerhus, villa eller lejlighed, så fås et skøde fra 1.950 kr. inkl. moms. Dertil kommer en tinglysningsafgift til staten som afhænger af købesummen for ejendommen.

Hvis der er tale om en fri handels på markedsvilkår, så er afgiften til staten en fast afgift på kr. 1.850. Dertil kommer en variabel afgift på 0,6% af købesummen. Der gælder særlige regler for specielle ejendomstyper som grunde, erhvervsbygninger, landbrug mv.

Scroll to Top