Prisliste for vores ydelser

Køb af bolig

Salg af bolig

Skøder

Tillægsydelser

 • Fremtidsfuldmagt

  Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt på vores søster virksomhed Jura-Docs.dk (inkl. rådgivning er prisen kr. 699)
  249 DKK inkl. moms

  Bestil

 • Testamente

  Vores søster virksomhed Jura Docs ApS hjælper med udarbejdelse af testamente – det mere komplicerede testamente er også inkl. i prisen.
  2.495 DKK inkl. moms

  Bestil

 • Ægtepagt eller samejeoverenskomst:

  Udarbejdelse af ægtepagt eller samejeoverenskomst gennem vores søster virksomhed Jura Docs ApS.
  2.495 DKK inkl. moms

  Bestil

 • Gældsbrev/gavebrev

  Vi hjælper med udarbejdelse at et gælds- eller gavebrev hvis i f.eks. i en familiehandel vil låne/give penge til købesummen til et familiemedlem.
  1.950 DKK inkl. moms

  Bestil

 • Tinglysning af skifteretsattest:

  Hvis handlen kræver tinglysning af en skifteretsattest vil det medføre et gebyr tillagt standard honoraret.
  1.950 DKK inkl. moms

  Bestil

 • Ændring af sikkerhed til ejerforening

  I enkelte ejerlejlighedssager kræves det at der tinglyses debitor/kreditorskifte på sikkerheden til ejerforeningen eller at sikkerheden skal forhøjes, hvilket vil medføre et gebyr.
  1.700 DKK inkl. moms

 • Tillæg for indhentning af fuldmagt til NemID signering

  Hvis enten køber eller sælger ikke har NemID skal vi indhente en fuldmagt, hvilket vil medføre et mindre gebyr pr. fuldmagt.
  1.500 DKK inkl. moms

 • Tillæg for rådgivning ved køb af projekt, handel uden ejendomsmægler, landbrug og ideel anpart. Erhverv pr. tilbud

  1.500 DKK inkl. moms

 • Tillæg for ansøgning om udlændinges køb af fast ejendom ved Justitsministeriet

  1.500 DKK inkl. moms

 • Tillæg ved skødeekspedition

  Hvis der er tale om en erhvervsejendom eller hvis køber er en virksomhed. Yderligere hvis der er mere end 4 parter i handlen grundet ekstra ekspeditionstid pga. den nye persondataforordning.
  995 DKK inkl. moms

 • Finansiering

  Find den billigste bank - Få 3 tilbud.

  (Udført af vores samarbejdspartner Findbank.dk)

  Se mere

Tinglysningsafgift til staten:

I forbindelse med tinglysningen skal der betales en afgift til staten.

Afgift ved almindelig fri handel af fast ejendom
1) En fast afgift på 1.850,- kr.
2) En variabel afgift på 0,6% af købesummen.

Afgift ved skilsmisseskøde

1) En fast afgift på 1.850,- kr. V. kopi af separations-/skilsmissebevillingen fra Familieretshuset er tinglysning af skødet afgiftsfri, for så vidt angår den variable afgift på 0,6% af ejendommens værdi.
(Forudsat at bodelingen sker som led i opløsning af formuefællesskab).

Afgift ved anden overdragelse (f.eks. familieoverdragelse)

1) En fast afgift på 1.850,- kr.
2) En variabel afgift på 0,6% af det højeste af enten købesum eller 80% af den offentlige ejendomsvurdering. (85% hvis man ikke har modtaget en ny vurdering)
3) For erhvervsejendomme og Landbrug vil man typisk betale afgift af 100% af købesummen eller forventet kontantværdi.

For ejendomshandler Vest for Storebælt gælder det typisk, at sælger og køber deler denne udgift.

Afgiften følger af tinglysningsafgiftsloven. Se mere om tinglysning af skøde på Tinglysning.dk

Scroll to Top