Forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen

Ejerforeninger kan kræve at en evt. sikkerhed i lejligheden skal forhøjes ved overdragelse af lejligheden til ny ejer. Betingelsen om forhøjelse af sikkerheden kræves ofte på baggrund af en beslutning foretaget på en generalforsamling i foreningen. Dette er fordi fællesudgifterne eksempelvis er steget. Foreningen vil sikkert derfor gerne have større sikkerhed for at den dertil følgende evt. højere risiko for restancer vil blive tilbagebetalt til foreningen ved evt. gensalg af lejligheden.

Hvem betaler for forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen?

Idet beslutningen om forhøjelse er sket i sælgers ejerperiode. Så vil det således også – iht. købsaftalens standardvilkår – være sælger som afholder omkostningen for at forhøjelsen tinglyses i forbindelse med overdragelsen. Dette kan dog altid fraviges ved aftale.

Hvad koster det at forhøje sikkerhed til ejerforeningen?

Udover honoraret for den som foretager tinglysningen af forhøjelsen af sikkerheden (som kan svinge meget hvis administrator står for det) så skal der betales afgift til staten. Afgiften til staten vil udgøre en fast afgift på 1.730 kr. jf. nye regler pr. 1. Marts 2020. Derudover skal der betales en variabel afgift på 1,45% af det beløb som der forhøjes med – oprundet til nærmeste 100. Dvs. hvis forhøjelsen er på 10.000 kr.  – så vil afgiften til staten være 1.730 i fast afgift plus 200 kr. i variabel afgift.

Ord der starter med F

Scroll to Top