Forældrekøb

Et forældrekøb er oftest en handel, hvor forældre køber en lejlighed eller et hus med det formål at udleje lejligheden/huset til deres barn/børn. Rent skattemæssigt kan dette gøres på flere måder, og man bør derfor altid søge særskilt rådgivning hos en revisor herom. Der kan også være tale om omvendt forældrekøb, hvor ét eller flere børn køber en bolig til deres forældre.

Forældrekøb regler

Der er mange regler og overvejelser i forbindelse med et forældrekøb, som du kan læse mere om i vores store guide: Forældrekøb – alt du skal vide om regler og fordele. 

Overvejer I at foretage et forældrekøb, så kontakt gerne Din-Bolighandel. Vi kan hjælpe jer med at juridisk gennemgå bolighandlen og belyse de vigtigste regler og problemstillinger. Læs mere vores forældrekøbspakke.

Fordele

De mest almindelige fordele er, at barnet har et sted at bo til en overkommelig pris. Huslejen kan fastsættes til en attraktiv pris, og barnet kan søge boligsikring. Huslejen kan nedbringes yderligere, hvis barnet udlejer et værelse til en ven eller bekendt. Der er mulighed for overskud ved salg, hvis boligpriserne stiger. Forældrene kan også sælge boligen til barnet eller selv flytte ind, når barnet flytter. 

Ulemper

Ulempen er, som ved alle boligkøb, at der er risiko for tab, hvis boligpriserne falder. Det er klogt at have en langsigtet plan for investeringen, hvor der er taget højde for de fremtidigt  mulige scenarier. Forældrekøb stiller krav til forældrenes friværdi og likviditet. Der skal udarbejdes et årligt regnskab, da forældrekøb anses som en udlejningsvirksomhed. 

Fastsættelse af husleje ved forældrekøb

I forbindelse med forældrekøb har udlejerne (forældrene) mulighed for at sætte huslejen en smule lavere end gennemsnittet. Det er dog værd at bemærke, at når man udlejer en bolig, bliver man beskattet af lejeindtægten herfra. Beløbet, man beskattes af, svarer til markedslejen – uanset om lejeren skal betale en lavere husleje. Dette gælder også for forældre, der lejer ud til deres barn. For at undgå ubehagelige skattemæssige overraskelser, er det derfor en god idé at klarlægge niveauet for husleje for en lejlighed – og hvor meget barnet kan betale i husleje.

Hvad skal man være opmærksom på i forhold til husleje?

Huslejen skal fastsættes i forhold til markedslejen i det område, som boligen ligger i. Det kan dog ofte være svært at fastsætte den rigtige husleje, der hverken må være for høj eller for lav. Hvis huslejen sættes for lavt, vil dit barn skulle betale gaveafgift på differencen mellem markedsværdien og huslejen. Dertil kommer, at du som udlejer stadig skal betale skat af den fastsatte markedsværdi. Det er derfor en rigtig dårlig idé at sætte huslejen for lavt.

Skal man udarbejde en lejekontrakt?

I forbindelse med et forældrekøb er det en god idé at udarbejde en lejekontrakt. Den er også nødvendig, hvis barnet/lejeren skal søge boligstøtte. I lejekontrakten fastsættes alle regler og retningslinjer for lejeforholdet. Dertil kan lejekontrakten fremvises for Skat som dokumentation for lejeforholdet. 

Forældrekøb andelsbolig – er det muligt?

Ja, forældrekøb er som udgangspunkt muligt både ved køb af andelsbolig, ejerlejlighed eller hus. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle andels- og ejerforeninger, som tillader denne type køb. Ofte kan du se reglerne for dette i den specifikke forenings vedtægter. Herudover kan der være forskel i de muligheder, du har for at låne til andelsbolig.

Forældrekøb ejerlejlighed – hvordan fungerer det?

Ved forældrekøb af lejlighed er der i princippet tale om et helt almindeligt boligkøb. Man bør undersøge de almindelige vilkår ved køb af lejlighed, som fx servitutter, der beskriver, at det ikke er tilladt at udleje lejligheden. Er du i tvivl som køber, er det en god ide at få et advokatforbehold i købsaftalen, så du kan fortryde købet, såfremt udlejning af lejligheden ikke er tilladt. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forældrekøb?

Et forældrekøb er almindeligvis betegnelsen for et boligkøb, hvor forældre køber en bolig med det formål at leje den ud til deres barn. Specielt i de store studiebyer er forældrekøb ret udbredt, da det kan være svært at finde en passende bolig til en overkommelig pris. Forældrene kan sætte huslejen så lavt, som loven tillader det. Hvis der udarbejdes en lejekontrakt, kan barnet søge boligsikring. 

Hvad er omvendt forældrekøb?

Et omvendt forældrekøb betyder, at man køber en bolig og lejer den ud til én eller begge af sine forældre. Mulighederne og vilkårene er de samme som ved almindeligt forældrekøb. 

Er forældrekøb en god idé?

Ja, som udgangspunkt er forældrekøb en god idé. Såfremt man kan få økonomien til at gå op, er forældrekøb både en hjælp til ens barn og på længere sigt en god investering, hvis markedet holder niveau, stiger eller man selv er interesseret i at flytte ind i boligen, når ens barn rykker videre.

Ord der starter med F

Scroll to Top