Forbehold

Et forbehold i handlen betyder at handlen ikke er endelig førend forbeholdet er opfyldt. Forbehold formuleres individuelt hvorfor der kan være stor forskel på evt. forbehold i en handel. Disse vil afhænge af købers ønsker og planer for ejendommen.

Sædvanlige forbehold i en ejendomshandel

Et sædvanligt forbehold kan være at købers eller sælgers rådgiver og/eller pengeinstitut kan godkende handlens vilkår. Hvorfor handlen således ikke er endelig førend handlens vilkår er godkendt af rådgiveren/pengeinstituttet – uanset parternes underskrift af aftalen. Herudover kan købers/sælgers rådgiver/pengeinstitut have yderligere forbehold til handlen der formuleres i en forbeholdsskrivelse. Denne skal således tillige afklares, førend handlen kan betragtes som værende endelig.

Et andet typisk forbehold er uoverenstemmelser i BBR som kræves bragt i orden inden overtagelse.

Retsvirkning af et forbehold

Det er vigtigt om et forbehold til en handel fremgår af købsaftalen og således indsat inden parternes signering eller om det kommer som en del af rådgiverens forbeholdsskrivelse inden for den afsatte tidsfrist herfor. Hvis forbeholdet stilles efter købsaftalen er underskrevet (og selvf. inden for tidsfristen) så vil det være at betragte som et nyt tilbud til sælger og han kan således træde tilbage fra handlen hvis dette ikke kan accepteres). Præciseringer til aftalen vil ikke være at betragte som et nyt tilbud til sælger og giver som udgangspunkt ikke sælger mulighed for at træde tilbage fra handlen.

Ord der starter med F

Scroll to Top