Fejl og mangler

Uoverensstemmelser vedr. fejl og mangler ved den handlede ejendom relaterer sig oftest til evt. fysiske mangler ved ejendommen. Sælger er pligtig til at oplyse køber om de af ham kendte fejl og mangler ved ejendommen. Oftest henvises der dog tillige til en i handlen udarbejdet tilstands- og elrapport herfor.

Hvad er en mangel vedrørende fast ejendom?

Der foreligger herudover alene en mangel ved ejendommen når:

  • et forhold ikke er som garanteret eller tilsikret af sælger
  • et forhold ikke er som køber evt. har betinget sig i handlens vilkår samt
  • et forhold ikke er/er ringere end man som køber med rimelighed kunne forvente (ejendommens type, alder, indretning m.m. taget i betragtning)

Købers “opgaver” på overtagelsesdagen

Køber bør undersøge, at alt aftalt medfølgende inventar oplistet i salgsopstillingen samt i købsaftalen er til stede samt funktionelt, senest på overtagelsesdagen eller på en tidligere aftalt dispositionsdag. Af bevismæssige årsager tilrådes det, at Køber tjekker inventaret sammen med mægler eller sælger på overdragelsestidspunktet, hvortil I ved konstaterede mangler bedes få det noteret på aflæsningsskemaet som underskrives af jer og sælger (mægler) og Køber bedes underrette os straks, således at vi kan foretage en rettidig reklamation overfor sælger (dennes ejendomsmægler).

Ansvar for manglenede funktionsdygtighed på hårde hvidevarer

Det er jeres ansvar som købere at bevise at evt. mangler/manglende funktionsdygtighed af hårde hvidevarer eksisterede på overdragelsestidspunktet. Læs mere generelt om køberrådgivning.

Ord der starter med F

Scroll to Top