Fortrydelsesret

Fortrydelsesret. Man har som køber/privatperson en lovmæssig ret til at fortryde sin tiltrædelse af en aftale om køb af en ejendom. Dog såfremt ejendommen hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen eller dennes familiemedlemmer. Undtagelserne er hvis ejendommen er erhvervet på tvangsauktion eller køber er orienteret om at ejendommen er begæret på tvangsauktion. Det gælder heller ikke hvis ejendommen er en landbrugsejendom.

Hvis du fortryder

Såfremt man som køber fortryder sit køb efter købsaftalen er underskrevet af såvel køber som sælger skal man meddele dette skriftligt til sælger/sælgers rådgiver inden 6 hverdage efter aftalen om købet er indgået samt betale 1% af købesummen til sælger.

Hvornår beregnes fristen for fortrydelse?

Der er forskel på om man som køber har underskrevet købsaftalens først eller man har modtaget et tilbud underskrevet af sælger ved beregning af fristen for fortrydelsesretten, hvorfor nærmere rådgivning herom anbefales. Herudover skal der ikke betales godtgørelse på 1% hvis; sælger har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgers hovederhverv er at sælge fast ejendom og sælger har handlet som led i dette erhverv.

Hvordan undgås der at betale 1% i godtgørelse?

Ved at der i købsaftalen indsættes et forbehold for din rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed. Derved kan du kvit og frit træde tilbage til handlen hvis vi i vores køberrådgivning måtte finde nogen der ikke er som det skal være istedet for at skulle betale 1% for at fortryde.

 

Ord der starter med F

Scroll to Top