Forbeholdsskrivelse

En forbeholdsskrivelse udarbejdes sædvanligvis af køber og/eller sælgers rådgiver i handlen som tillæg til købsaftalens vilkår. Dog kun såfremt der i handlen har været forbehold for rådgiverens godkendelse af handlen og godkendelsen alene kan ske med enkelte forbehold. Alle forbehold i en forbeholdsskrivelse skal accepteres af køber og sælger, således der kan opnås enighed om handlens vilkår parterne i mellem. Herudover skal alle forbehold opfyldes, førend handlen kan betragtes som værende endelig.

Forbehold fra købers rådgiver

Det er vigtigt at pointere at hvis købers rådgiver kommer med forbehold til en handel, er det at betragte som et nyt tilbud til sælger. Sælger har så mulighed for at trække sig fra handlen hvis disse ikke kan accepteres.

Ord der starter med F

Scroll to Top