Familiehandel

En familiehandel er udtryk for en handel mellem nærtstående såsom forældre, børn, bedsteforældre og børnebørn, hvor ejendommen ikke er handlet på sædvanlige markedsvilkår, og derfor kan være overdraget til en lavere værdi end hvis ejendommen havde været solgt i fri handel på de gældende markedsvilkår. Læs også vores afsnit om familieoverdragelse.

Ord der starter med F

Scroll to Top