Frigivelse af købesummen

Frigivelse af købesummen. Når købesummen i en handel deponeres i sælgers pengeinstitut, vil det sædvanligvis ske på en lukket konto. Købesummen kan således ikke frigives til sælgers anvendelse førend handlens vilkår for overdragelse af ejendommen, evt. anmærkningsfrit skøde og aftale om afregning af evt. refusionssaldo er opfyldt.

Det vil sædvanligvis være den berigtigende part (køber eller sælgers rådgiver) som tilsikrer at handlens vilkår er opfyldt førend sælger får frigivet købesummen.

Ord der starter med F

Scroll to Top