Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse udarbejdes som oftest omkring eller lige efter overtagelsesdatoen i en ejendomshandel. Refusionsopgørelsen indeholder en fordeling af ejendommens udgifter som skal fordeles mellem køber og sælger iht. overtagelses-/dispositionsdatoen.

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

Udover ejendommens udgifter nævnt ovenfor, så kan opgørelsen kan også indeholde beløb som det er aftalt i købsaftalen tillige skal reguleres over refusionsopgørelsen. Sådanne udgifter kunne være sælgers refusion af halvdelen af den i handlen tilbudte ejerskifteforsikringspræmie eller beløb til købers betaling for evt. overtaget løsøre i ejendommen som ikke har været anført som medfølgende tilbehør i handlen.

Hvad kan medtages på en refusionsopgørelse?

Kun de udgifter nævnt og andre poster som er reguleret i købsaftalen kan medtages på opgørelsen. Det betyder evt. krav mod sælger som køber har f.eks. på overtagelsesdatoen kan ikke medtages såfremt sælger ikke accepterer disse. Mange købere tror fejlagtigt at køberrådgiveren blot kan medtage diverse poster på refusionsopgørelsen, hvilket ikke er tilfældet med mindre sælger accepterer dette.

Hvordan beregnes køber og sælgers andele på refusionsopgørelsen?

Jf. DE standarder kan det nævnes at det er tilladt at sige at et kalender år indeholder 360 dage, dvs. 30 dage pr. måned. Det er frit for den som udarbejder opgørelsen at vælge at bruge faktiske dage eller 30 dage om måned.

Ord der starter med R

Scroll to Top