Overtagelsesdato

Overtagelsesdatoen er den i købsaftalen fastsatte dato, hvor køber overtager ejendommen. Det vil være overtagelsesdagen som registreres i de offentlige registre og videreformidles til Skat, kommune og regioner.

Der kan ud over overtagelsesdatoen aftales en dispositionsdato som er datoen for hvornår køber rent praktisk får overleveret nøglen til og får råderet over ejendommen. I de fleste tilfælde vil dispositionsdatoen være den samme som overtagelsesdagen, men der kan i enkelte handler være aftalt en tidligere dispositionsdato. Køber overtager risikoen for ejendommen allerede fra dispositionsdatoen såfremt denne er tidligere end overtagelsesdagen.

Lær mere om køberrådgivning eller skødeskrivning.

Ord der starter med O

Scroll to Top