Offentlig ejendomsværdi

Hvad er ejendomsværdi?

Ejendomsværdien er Statens vurderede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger. Ejendomsværdien danner grundlag for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat, hvis du ejer en ejerbolig, du selv bor i.

Hvad er offentlig ejendomsvurdering?

Den offentlige ejendomsvurdering er Statens vurdering af din boligs værdi. Denne vurderede ejendomsværdi bruges til at beregne de boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld), du skal betale. Den offentlige ejendomsvurdering skal ikke forveksles med boligens handelspris, da handelsprisen typisk er væsentligt højere. 

Afspejler den offentlige ejendomsvurdering min boligs værdi? 

Nej, den offentlige ejendomsvurdering udtrykker ikke ejendommens værdi ved kontant betaling. Da der ikke er tale om en individuel vurdering af boligen, fastlægger SKAT vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. For størstedelen af de danske boligejere er den seneste ejendomsvurdering fra 2011 stadig gældende som beregningsgrundlag for ejendomsskatter, men altså langt fra et udtryk for boligens aktuelle værdi. 

Hvad er forskellen på ejendomsværdi og grundværdi?

Når man ejer en ejendom i Danmark, så betaler man to typer skat, nemlig ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld). Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger. Grundværdien er et udtryk for selve grundens kontantværdi i ubebygget stand

Hvilken betydning har den offentlige ejendomsvurdering?

Den offentlige ejendomsvurdering kan have betydning for din privatøkonomi, i og med at den danner grundlag for dine ejendomsskatter. Jo højere offentlig ejendomsværdi, desto højere ejendomsskat. Når du køber en bolig, er det derfor altid en god ide at undersøge den offentlige ejendomsvurdering på forhånd.  

Hvordan vurderes ejendomsværdi?

Skattestyrelsen har hidtil løbende vurderet ejendomsværdien af alle ejendomme (bebyggelse og grund) på basis af en officiel statistik over ejendomspriserne ved kontanthandel i området. Men det anvendte system har vist sig at være fejlbehæftet, bl.a. grundet forbedringer af grund eller bebyggelse. I 2017 indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget derfor et forlig om et nyt bolig- og ejendomsbeskatningssystem. 

Vurderingsstyrelsen og et nyt vurderingssystem

Siden forliget i 2017 har man arbejdet på et nyt vurderingssystem, og der er etableret en ny styrelse – Vurderingsstyrelsen – som skal stå for de offentlige ejendomsvurderinger. Det nye vurderingssystem er baseret på langt flere data om ejendommene end tidligere, og som noget nyt kan boligejerne selv tjekke data, før de får den endelige vurdering. Boligejerne har med andre ord mulighed for at give Vurderingsstyrelsen besked, hvis de mener, der er fejl eller mangler eller andre særlige forhold, der bør indgå ved vurderingen af ens ejendom. 

Nye ejendomsvurderinger pr. 2021

I september 2021 er Vurderingsstyrelsen begyndt at sende de nye ejendomsvurderinger for 2020 ud til boligejerne. I første omgang drejer det sig om ejere af 50.000 parcel- eller rækkehuse fordelt over hele landet. De resterende offentlige vurderinger vil blive udsendt i etaper fra 2022. I alt skal 1,7 millioner ejerboliger have en ny vurdering. Har du endnu ikke modtaget en ny ejendomsvurdering, er din ejendomsvurdering fra 2011 den gældende. Hold øje med udviklingen på Vurderingsstyrelsens Vurderingsportal.

Hvad betyder den nye ejendomsvurdering for familiehandler?

For de ejendomme, der har modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering, indebærer de nye ejendomsvurderinger ændrede regler for familieoverdragelse pr. 15. oktober 2021. Det er nu muligt at overdrage fast ejendom til den nære familiekreds til en værdi, som er højst 20 % højere eller lavere end den nye offentlige ejendomsvurdering, hvilket tidligere var 15 %. Læs mere om de nye regler vedrørende familiehandel.

Skal du bruge vurderingen i forbindelse med skødeskrivning, så kan du få rådgivning hos Din-Bolighandel.

Ord der starter med O

Scroll to Top