Oplysningspligt

Man har som sælger en loyal oplysningspligt om forhold ved ejendommen som sælger kender til eller burde kende til. Disse skal vurderes at være væsentlige for køber og som sælger må antage køber ikke er bekendt med i forvejen. Alle kendte forhold om evt. fejl og mangler ved ejendommen som sælger er bekendt med skal oplyses til køber. Dette gøres i forbindelse med udarbejdelse af en købsaftale. Sælger vil være ansvarlig for skader, mangler eller ulovlige installationer som sælger har været bekendt med, men som ikke er oplyst til køber. Derfor er det vigtigt at få oplyst dette til køber.

Undersøgelsespligt

Køber har tillige en undersøgelsespligt. Det er dog generelt lettere for sælger at huske at oplyse om ejendommens fejl end det er for køber at spørge ind til alle muligheder for fejl og mangler i ejendommen. Derfor vægtes sælgers oplysningspligt i større grad end købers undersøgelsespligt. Der kan være en skærpet undersøgelsespligt for køber hvis sælger har påpeget et forhold og ønsker at fraskrive sig ansvaret herfor.

Mulighed for at fraskrive sig ansvar for skjulte fejl og mangler

Sælger har oftest en mulighed for at fraskrive sig dele af ansvaret for skjulte fejl og mangler. Dette gøres ved at udarbejde rapporter og tilbyde at betale ½ ejerskifteforsikring, det kan du læse mere om her.

Ord der starter med O

Scroll to Top