Tinglysning af skifteretsattest

 

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 14. december 2022

 

Når ejeren af villa, lejlighed eller anden fast ejendom desværre går bort, så vil skifteretten beslutte hvem der fremover har ret til ejendommen. Retten vil fremgå af en såkaldt skifteretsattest. Vi hjælper med udarbejdelse og tinglysning af skifteretsattest for kun kr. 1.950 inkl. moms

Hvis man er eneste arving og gerne ville kunne låne i ejendommen, så bliver man nødt til at foretage tinglysning af skifteretsattest. Skifteretsattesten skal være signeret af myndigheden, ellers kan den risikere at blive afvist af retten.

Skifteretsattest

Skal ejendommen videresælges?

Står i og skal videresælge ejendommen, så kan man faktisk spare noget tinglysningsafgift ved at vente med dette indtil der skal laves skøde i salget. Hvis man sidder man sidder i uskiftet bo, er dette dog ikke en mulighed, det kan du læse mere om nedenfor.

Bestil

Tinglysning af skifteretsattest uskiftet bo?

Hvis der er tale om skifteformen "uskiftet bo" (som vil fremgå af skifteretsattesten), så skal skifteretsattesten desværre tinglyses i alle tilfælde. Hvis det sker som led i videreoverdragelse, så undgår man dog at betale tinglysningsafgiften til staten.

Lad os hjælpe tinglysningen for kun 1.950 inkl. moms.

Bestil

Tinglysning af skifteretsattest pris?

Det er ikke dyrt at få tinglyst skifteretsattesten. Prisen for vores honorar er kr. 1.950,-. Dertil skal måske (afhængig af skifteform) tillægges tinglysningsafgift til Staten. Hvis skifteretsattesten skal tinglyses til efterlevende ægtefælle, så vil afgiften være kr. 1.850. Hvis den skal tinglyses til andre arvinger (end den efterlevende ægtefælle) eller 3. part, så vil der både være en fast afgift og en variabel tinglysningsafgift ligesom i en sædvanlig bolighandel.

Ja, enhver ændring af ejerandel, skal tinglyses med et nyt skøde, uanset hvor lille ændringen er. Det registreres på tinglysning.dk.

Ja, enhver ændring af ejerandel skal registreres hos tinglysningsretten og er teknisk en handel mellem sælger og køber. Der vil være en effekt ift. SKAT, offentlige myndigheder mv. fra den dag man aftaler der skal være overtagelsesdato.

Der er en fast afgift på kr. 1.850 til staten. Dertil kommer en variabel afgift på 0,6% af det højeste af købesummen (kun for den andel der handles/ændres). Hvis det er en familiehandel, gælder andre regler.

Ændring af ejerandel på et skøde koster 1.950 kr. inkl. moms. Dertil kommer en tinglysningsafgift til staten som afhænger af købesummen (og evt. den offentlige vurdering).

Scroll to Top