Tinglysning

 

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 30. december 2022

 

Når du køber bolig, skal alle rettigheder over ejendommen overdrages til dig. Det bliver de gennem en tinglysning af boligens skøde. Det vil sige, at selvom du har underskrevet en købsaftale på en bolig, har du ikke officielt rettighederne over den, før du har tinglyst skødet. Når skødet tinglyses, registreres du offentligt som ejer af ejendommen. 

 

Tinglysning af bolig


Køber du en bolig, skal der udarbejdes et skøde, som efterfølgende skal tinglyses. Så længe tinglysningen ikke er gennemført, er købet ikke gyldigt. Du kan derfor ikke få tinglyst dit lån i boligen, og sælgers kreditorer kan gøre udlæg i den, selvom du har overført penge for købet. Du bør derfor få dit skøde tinglyst hurtigst muligt. Så snart skødet tinglyses, betyder det, at du registreres offentligt som ejer af ejendommen. 

Din Bolighandel har 20 års erfaring indenfor ejendomshandel. Vi hjælper dig trygt igennem processen med skødeskrivning, tinglysning af skøde og berigtigelse. Kontakt os via formularen på siden eller få information omkring skøde og skødeskrivning her.

 

Tinglysning af servitut

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. En servitut kan indeholde forskellige bestemmelser, som fx hvem der må have brugsret til ejendommen eller at din ejendom skal holdes i en bestemt tilstand. Den kan også indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, hvor høj din hæk må være og at du skal være medlem en grundejerforening. Det er derfor altid vigtigt at undersøge tinglyste servitutter på en ejendom, før man køber den. Vi kan hjælpe boligejere, grundejerforeninger og ejerforeninger med tinglysning af servitutter

 

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse bolig?

Tinglysning er en vanskelig teknisk og juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning. Det vil typisk være en advokat, jurist eller ejendomsmægler, som kan være dig behjælpelig. Hos Din-Bolighandel hjælper vi dig trygt igennem hele processen med skøde og tinglysning af din bolig. 

 

Vores pris er 1.950 kr. for både skødeskrivning og tinglysning af skøde. Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten). 

 

Tinglysningsafgift på skøde


Ved tinglysning af skøde, skal der betales en tinglysningsafgift til Staten. Afgiften består normalt af en fast og en variabel afgift, som afhænger af købsprisen på boligen. Ved almindelig fri handel af ejerbolig (villa, lejlighed, rækkehus, grund mv.) vil afgiften blive beregnet som 0,6% af købesummen + den faste afgift på 1.850 (2023 tal). Ex: køber du en bolig til 2.000.000. kr., skal du i alt betale 13.850 kr. i tinglysningsafgift.

 

Der er ingen faste regler for, om det er køber eller sælger, der betaler tinglysningsafgiften. Det vil typisk afhænge af, hvor i landet din ejendom er placeret. Ved ejendomme vest for Storebælt deles afgiften typisk ligeligt mellem køber og sælger - altså 50/50. Ved ejendomme øst for Storebælt er det typisk køber, der betaler hele tinglysningsafgiften.

 

Sådan foregår processen omkring skøde og tinglysning af bolig

Når sælger og køber af en fast ejendom er enige om en pris og vilkår for bolighandlen, starter processen omkring overdragelse af ejendommen: 

  1. Først udarbejdes en købsaftale mellem sælger og køber. Dette sker typisk ved, at købers rådgiver kontakter sælgers ejendomsmægler. I købsaftalen aftales, hvem der skal udarbejde skødet.
  2. Når udkastet til skødet er udarbejdet, sendes udkastet til den anden part. Det kaldes en prøvetinglysning.
  3. Når begge parter har godkendt skødet, lægges det i underskriftsmappen på tinglysning.dk. Her underskrives skødet af både køber og sælger med NemID. Køber og sælger kan vælge at give en fuldmagt til rådgiveren eller ejendomsmægleren, som på denne måde kan skrive under på skødet.
  4. Når skødet er tinglyst, sendes der meddelelse til køber og sælgers pengeinstitutter. Meddelelsen er en anmodning om, at købers nye lån og sælgers gamle lån bliver bragt på plads.
  5. Når sælgers bank har givet besked om, at sælgers lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælger. 
  6. Senest normalt 30 dage efter ejendommens overtagelse udarbejdes en refusionsopgørelse, som er det endelige regnskab mellem køber og sælger. Refusionsopgørelsen indeholder en oversigt over de poster, som sælger har betalt forud, og som køber skal dække efter overtagelsesdatoen.

 

Find oplysninger om ejendomme i Tingbogen


Skødeskrivning og tinglysning foregår i dag digitalt. Det vil sige, at alle tinglysninger er samlet i én elektronisk tingbog, som kan tilgås via tinglysning.dk. Her kan du gratis søge på den bolig, du overvejer at købe. I Tingbogen kan du se, hvem der formelt ejer ejendommen, hvilke lån der er optaget, købspris, den seneste ejendomsvurdering og grundværdi samt servitutter på ejendommen. Du kan forespørge oplysninger uden at logge ind med NemID, men du får vist flere oplysninger ved at logge ind. Hvis du ikke er logget ind, kan du bl.a. ikke se købsprisen, vilkår på pantebreve eller få adgang til at se, hvad der står i servitutterne. 

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er tinglysning?


Tinglysning af fast ejendom er en offentlig registrering af rettighederne over en ejendom. Tinglysning vil du derfor støde på, når du skal købe bolig. Tinglysningen af boligens skøde sikrer, at du står som ejer af den bolig, du har købt.

 

Hvad koster tinglysning?


Når der tinglyses dokumenter, udløser det en tinglysningsafgift til Staten. Denne afgift består normalt af to dele: Et fast gebyr på 1850 kr. + en variabel afgift, som svarer til 0,6 % af købesummen. 

 

Kan jeg selv tinglyse et skøde?


I forbindelse med ejendomskøb kan du enten selv tinglyse skødet, men du kan også vælge at give din rådgiver, eller ejendomsmægler fuldmagt til at gøre det. 

 

Hvem betaler tinglysning af skøde ved hushandel?


Der er ingen faste regler for, om det er køber eller sælger, der betaler tinglysningsafgiften. Den typiske fremgangsmåde er dog, at ved ejendomme vest for Storebælt deles køber og sælger om afgiften, mens at ved ejendomme øst for Storebælt er det typisk køber, der betaler hele tinglysningsafgiften.

Scroll to Top