Hvad er tinglysning, og hvorfor er det vigtigt for dig som boligejer?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 4. januar 2024

Når du køber en bolig, skal alle rettigheder over ejendommen overdrages til dig. Det bliver de gennem en tinglysning af boligens skøde. Det vil sige, at selvom du har underskrevet en købsaftale på en bolig, har du ikke officielt rettighederne over den, før du har tinglyst skødet. Når skødet tinglyses, registreres du offentligt som ejer af ejendommen. 

Tinglysning af bolig

Ved køb eller salg af fast ejendom, er det lovpligtigt, at handlen tinglyses. Dette inkluderer et skøde, som er beviset for ejerskiftet, samt eventuelle pantebreve og servitutter.

Uden en tinglysning er overdragelsen ikke juridisk bindende over for tredjeparter, og køberens retsstilling svækkes betydeligt. Et tinglyst dokument er først retsgyldigt, når det er blevet registreret i Tinglysningsretten.

Du bør altså få dit skøde tinglyst hurtigst muligt, da du uden en tinglysning ikke kan få tinglyst dit lån i boligen, og sælgers kreditorer kan gøre udlæg i den, selvom du har overført penge for købet. Så snart skødet tinglyses, betyder det, at du registreres offentligt som ejer af ejendommen og at boligen er 100 procent din. 

Hos Din-Bolighandel har vi 20 års erfaring indenfor ejendomshandel og kan hjælpe dig med alle spørgsmål angående tinglysning. Vi står klar til at guide dig trygt igennem processen med skødeskrivning, tinglysning af skøde og berigtigelse. Kontakt os via formularen på siden eller få information omkring skøde og skødeskrivning her.

Herunder kan du blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på ved tinglysning.

Sådan foregår processen omkring skøde og tinglysning af bolig

Når sælger og køber af en fast ejendom er enige om en pris og vilkår for bolighandlen, starter processen omkring overdragelse af ejendommen: 

  1. Først udarbejdes en købsaftale mellem sælger og køber. Dette sker typisk ved, at købers rådgiver kontakter sælgers ejendomsmægler. I købsaftalen aftales, hvem der skal udarbejde skødet.
  2. Når udkastet til skødet er udarbejdet, sendes udkastet til den anden part. Det kaldes en prøvetinglysning.
  3. Når begge parter har godkendt skødet, lægges det i underskriftsmappen på tinglysning.dk. Her underskrives skødet af både køber og sælger med MitID. Køber og sælger kan vælge at give en fuldmagt til rådgiveren eller ejendomsmægleren, som på denne måde kan skrive under på skødet.
  4. Når skødet er tinglyst, sendes der meddelelse til køber og sælgers pengeinstitutter. Meddelelsen er en anmodning om, at købers nye lån og sælgers gamle lån bliver bragt på plads.
  5. Når sælgers bank har givet besked om, at sælgers lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælger. 
  6. Senest normalt 30 dage efter ejendommens overtagelse udarbejdes en refusionsopgørelse, som er det endelige regnskab mellem køber og sælger. Refusionsopgørelsen indeholder f.eks. en oversigt over de poster, som sælger har betalt forud, og som køber skal dække efter overtagelsesdatoen.

Læs også: Guide: Sådan underskrives dit skøde korrekt

Tinglysning af servitut

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. En servitut kan indeholde forskellige bestemmelser, som fx. hvem der må have brugsret til ejendommen eller at din ejendom skal holdes i en bestemt tilstand. Den kan også indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, hvor høj din hæk må være og at du skal være medlem af en grundejerforening. Det er derfor altid vigtigt at undersøge tinglyste servitutter på en ejendom, før man køber den.

Vi kan hjælpe boligejere, grundejerforeninger og ejerforeninger med tinglysning af servitutter

Læs også: Servitutter på ejendom: Hvad du bør vide 

Tinglysningsafgift på skøde

Ved tinglysning af skøde, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Afgiften består normalt af en fast og en variabel afgift, som afhænger af købsprisen på boligen. Ved almindelig fri handel af ejerbolig (villa, lejlighed, rækkehus, grund mv.) vil afgiften blive beregnet som 0,6% af købesummen + den faste afgift på 1.850 (2024 tal).

Ex: køber du en bolig til 2.000.000. kr., skal du i alt betale 13.850 kr. i tinglysningsafgift.

Der er ingen faste regler for, om det er køber eller sælger, der betaler tinglysningsafgiften. Det vil typisk afhænge af, hvor i landet din ejendom er placeret. Ved ejendomme vest for Storebælt deles afgiften typisk ligeligt mellem køber og sælger - altså 50/50. Ved ejendomme øst for Storebælt er det typisk køber, der betaler hele tinglysningsafgiften.

Læs mere om tinglysningsafgiften her: Tinglysningsafgift skøde: Alt du behøver at vide

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse en bolig?

Tinglysning er en vanskelig teknisk og juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning. Vi anbefaler derfor altid at involvere en juridisk ekspert i tinglysningen. Dette vil typisk være en jurist, advokat eller ejendomsmægler.

En specialist kan navigere i de juridiske detaljer og sikre, at alle dokumenter er korrekt udfyldt og indsendt. Dette minimerer risikoen for fejl og sikrer, at tinglysningen sker hurtigt og effektivt, hvilket giver køberen en omgående og beskyttet rettighed over den nye ejendom.

Hos Din-Bolighandel kan vi hjælpe dig trygt igennem hele processen med skøde og tinglysning af din bolig. 

Vores pris er 1.950 kr. for både skødeskrivning og tinglysning af skøde. Prisen er inklusiv moms (ekskl. tinglysningsafgift til staten). 

Bestil tilbud på skødeskrivning og tinglysning her

Find oplysninger om ejendomme i Tingbogen

Skødeskrivning og tinglysning foregår i dag digitalt. Det vil sige, at alle tinglysninger er samlet i én elektronisk tingbog, som kan tilgås via tinglysning.dk. Her kan du gratis søge på den bolig, du overvejer at købe. I Tingbogen kan du se, hvem der formelt ejer ejendommen, hvilke lån der er optaget, købspris, den seneste ejendomsvurdering og grundværdi samt servitutter på ejendommen. Du kan forespørge oplysninger uden at logge ind med MitID, men du får vist flere oplysninger ved at logge ind. Hvis du ikke er logget ind, kan du bl.a. ikke se købsprisen, vilkår på pantebreve eller få adgang til at se, hvad der står i servitutterne. 

Læs også: Gæld i bolig: Sådan håndterer du det bedst 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er tinglysning?

Tinglysning af fast ejendom er en offentlig registrering af rettighederne over en ejendom. Tinglysning vil du derfor støde på, når du skal købe bolig. Tinglysningen af boligens skøde sikrer, at du står som ejer af den bolig, du har købt.

Hvad koster tinglysning?

Når der tinglyses dokumenter, udløser det en tinglysningsafgift til staten. Denne afgift består normalt af to dele: Et fast gebyr på 1850 kr. + en variabel afgift, som svarer til 0,6 % af købesummen.

Kan jeg selv tinglyse et skøde?

I forbindelse med ejendomskøb kan du godt selv tinglyse skødet, men du kan også vælge at give din rådgiver, eller ejendomsmægler fuldmagt til at gøre det.

Læs også: Tinglysning af skøde – Få svar på de mest stillede spørgsmål

Hvem betaler tinglysning af skøde ved hushandel?

Der er ingen faste regler for, om det er køber eller sælger, der betaler tinglysningsafgiften. Den typiske fremgangsmåde er dog, at ved ejendomme vest for Storebælt deles køber og sælger om afgiften, mens det typisk er køber, der betaler hele tinglysningsafgiften ved ejendomme øst for Storebælt

Læs også: Hvem betaler tinglysning af skøde ved hushandel? Få svaret her

Scroll to Top