Tinglysning af skøde – Få svar på de mest stillede spørgsmål

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 2. oktober 2023

Tinglysning af et skøde er en juridisk proces, der sikrer, at køberen får ejendomsretten over en bolig. Det kan dog være en forvirrende proces for mange, og derfor er der nogle spørgsmål, som går igen. I denne artikel vil vi besvare de fem mest populære spørgsmål om tinglysning af skøde, så du kan føle dig tryg og klar over processen. Læs videre for at få svar på de mest stillede spørgsmål om tinglysning af skøde.

Læs også: Tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse

1. Hvordan foretager man en tinglysning af et skøde?

At foretage en tinglysning af et skøde er en vigtig proces, der sikrer en juridisk gyldig overdragelse af en ejendom. Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du kan foretage en tinglysning af et skøde:

1. Udarbejd skødet

Det første skridt er at få udarbejdet et skøde af en professionel, såsom en jurist, advokat eller ejendomsmægler. Skødet skal indeholde alle nødvendige oplysninger om ejendommen og parterne.

Læs også: Skøde: Hvad er det og hvorfor er det vigtigt?

2. Indhent købers underskrift

Når skødet er udarbejdet, skal køber underskrive det. Dette bekræfter købers accept af vilkårene og betingelserne i skødet.

Læs Guide: Sådan underskrives dit skøde korrekt

3. Indhent sælgers underskrift

Efter købers underskrift skal sælger også underskrive skødet. Dette bekræfter sælgers accept af overdragelsen af ejendommen til køberen.

4. Betal tinglysningsafgiften

Før du kan tinglyse skødet, skal du betale en afgift for tinglysning. Beløbet afhænger af købsprisen på ejendommen og fastsættes af SKAT. Du kan betale tinglysningsafgiften på tinglysning.dk.

5. Indsend skødet til tinglysning

Når tinglysningsafgiften er betalt, skal skødet indsendes til tinglysning hos tinglysningsretten. Dette kan gøres elektronisk eller ved at sende det fysisk per post.

6. Vent på tinglysning

Efter skødet er indsendt, skal du vente på, at det bliver tinglyst og registreringen godkendes. Dette kan tage op til flere uger, afhængigt af hvor travlt tinglysningsretten har.

7. Modtag tinglyst skøde

Når skødet er tinglyst, vil du modtage en kopi af det tinglyste skøde. Dette bekræfter, at ejendomsoverdragelsen er juridisk gyldig.

For en mere gennemgående guide til tinglysning af skøde henviser vi til: Skøde og tinglysning – En guide til processen.

2. Hvorfor er det vigtigt at tinglyse et skøde?

Tinglysning af et skøde er afgørende for at sikre en juridisk gyldig ejendomsoverdragelse. Når et skøde er tinglyst, bliver det registreret hos tinglysningsretten, hvilket betyder, at det offentligt dokumenterer, hvem der ejer ejendommen. Dette giver både køber og sælger retssikkerhed og sikrer, at der ikke er tvivl om ejendomsoverdragelsen.

Hvis et skøde ikke er tinglyst, kan der opstå problemer senere hen. Derfor er det vigtigt at sikre, at købsaftalen er officiel og skødet bliver tinglyst korrekt.

3. Hvor lang tid tager det at få tinglyst et skøde?

Tiden det tager at få et skøde tinglyst kan variere afhængig af forskellige faktorer. Generelt vil det tage 1-3 uger at få et skøde om overdragelse af fast ejendom tinglyst, da tinglysningsretten kan have travlt. Det er vigtigt at være tålmodig og forberede sig på, at processen kan tage lidt tid. Hvis du har brug for ejendomsoverdragelsen til at ske hurtigere, kan du overveje at kontakte tinglysningsretten for at høre, om der er mulighed for at fremskynde processen.

4. Er det nødvendigt at have en advokat til at hjælpe med tinglysningen?

Det er ikke nødvendigt at have en advokat til at hjælpe med tinglysningen, men det kan være en god idé at få professionel assistance, især hvis du ikke har erfaring med processen.

Tinglysningen af et skøde er en vigtig juridisk handling, hvor ejendommens overdragelse registreres i tingbogen. Det er vigtigt, at denne proces udføres korrekt for at sikre, at ejendomsoverdragelsen er gyldig og bindende.

En jurist, advokat eller anden ekspert inden for ejendomsjura kan hjælpe dig med at sikre, at alle nødvendige dokumenter er udfyldt korrekt og indsendt til de relevante myndigheder. De kan også rådgive dig om eventuelle særlige forhold vedrørende tinglysningen og sikre, at du er opdateret omkring eventuelle ændringer i lovgivningen.

Læs også: Køberrådgiver eller advokat – hvad skal jeg vælge?

5. Hvilke dokumenter kræves der for at foretage en tinglysning af skøde?

Når du ønsker at foretage en tinglysning af et skøde, er der flere officielle dokumenter, der kræves. Disse dokumenter er vigtige for at sikre en korrekt og juridisk bindende tinglysning.

Et originalt skøde

Skødet er det centrale dokument, der bekræfter overdragelsen af ejendommen fra sælger til køber. Det skal være korrekt udfyldt og underskrevet af både sælger og køber.

Et betinget skøde

Nogen gange er det nødvendigt at anmelde et betinget skøde. Med et betinget skøde sikres det, at en ejendomsoverdragelse først finder sted, når bestemte vilkår er opfyldt. Dette kan eksempelvis være, når den fulde købesum er betalt, eller når en badeværelsesrenovering er afsluttet inden overtagelsen.

Ejendomsdatarapport

Denne rapport indeholder information om ejendommens juridiske status, herunder eventuelle servitutter eller pantebreve. Rapporten skal bestilles fra det offentlige tingbogsregister.

Læs mere om en ejendomsdatarapport her

Eventuel fuldmagt

Hvis skødet underskrives af andre personer end sælger og køber, skal der vedlægges en fuldmagt. Fuldmagten skal tydeligt angive, hvem der har ret til at underskrive skødet på vegne af sælger eller køber.

Få professionel hjælp til oprettelse af dit skøde hos Jura-Docs

Vi er specialister i skødeskrivning, tinglysning og refusionsopgørelser hos Din-Bolighandel. Med vores mange års erfaring og ekspertise inden for bolighandel kan du være sikker på, at dit skøde bliver håndteret korrekt og effektivt. Vi tilbyder forskellige løsninger til skødeskrivning, både med og uden rådgivning.

Kontakt os i dag, hvis du har brug for hjælp til dit skøde eller har spørgsmål om bolighandel. Vi er altid klar til at assistere dig!

Scroll to Top