Ejendomsdatarapport

En ejendomsdatarapport indeholder en række oplysninger fra eksempelvis kommunen, Skat og regionen samt flere bilag som eksempelvis seneste tilstandsrapport, elrapport, energimærke og oplysninger om registreret jordforurening m.m. Alle oplysninger som anvendes i en ejendomshandel. Der er i alt op til 50 forskellige oplysninger.

Hvad koster en ejendomsdatarapport?

Boligejer som står for ejendomsdatarapporten opkræver kr. 100 (2020),- i gebyr for rapporten.

Hvem skal betale for en ejendomsdatarapport?

Det vil sædvanligvis være sælger der i en bolighandel afholder udgiften til en ejendomsdatarapport.

Hvem har adgang til at bestille rapporten?

Kun ejeren af ejendommen eller en person med fuldmagt fra ejeren kan bestille rapporten i dens fulde længde med alle oplysninger. Hvis man ikke ejer ejendommen kan man kun få adgang til nogen af nedenstående informationer;

  • Oplysninger om bygninger (herunder: f.eks. BBR, Byggesager, Olietanke, Fredede bygninger mv)
  • Oplysninger om Økonomi (herunder: Ejendomssakt, Vurdering, indefrysning grundskyld, gæld til kommunen, huslejenævnssager mv.)
  • Oplysninger om Planer (herunder: Zonestatus, Lokalplaner, Kommuneplaner, Varmeforsyning, Vejforsyning mv.)
  • Oplysninger om Vand (herunder: Afløbsforhold, Påbud, Spildevandsforhold mv.)
  • Oplysninger om Jordforurening (herunder: Jordforureningsattest, Kortlagt jordforurening, Lettere jordforurening, Påbud iht. Jordforureningsloven mv.)
  • Oplysninger om Natur, skov og landbrug (herunder: Fredskov, Beskyttet natur, Landbrugspligt mv.)
  • Oplysninger om Bygge- og beskyttelseslinjer (herunder: Skovbyggelinjer, Kirkebyggelinjer, Klitfredningslinjer Strandbeskyttelseslinjer mv. – kilde: Boligejer.dk

Ord der starter med E

Scroll to Top