Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Forsikringen tegnes af køberen af et hus og løber i minimum 5 år. En ejerskifteforsikring kan kun tegnes i en ejendomshandel, hvor der foreligger en gyldig tilstands- og elrapport. Yderligere skal forsikringen tegnes, inden man som køber får overdraget nøglerne til ejendommen.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skjulte skader på de forsikrede bygninger, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elrapporten. Udgangspunktet er, at skaderne er opstået, før køber overtager boligen, at skaderne ikke er sædvanlige for en ejendom af samme type og alder og køber har ikke kendt til dem på forhånd. Det er dog vigtigt at læse forsikringsbetingelserne grundigt, idet der kan være en lang række begrænsninger til dækningen. 

Skal den dække i 5 eller 10 år?

Der findes to typer ejerskifteforsikringer med enten standarddækning eller udvidet dækning. Den lovpligtige minimumsdækning er 5 år, og det er denne sælger betaler halvdelen af. Som køber kan du dog vælge selv at lægge flere penge oveni og købe en udvidet dækning med en forsikringsperiode på 10 år. 

Standard eller Udvidet ejerskifteforsikring?

En forsikring med standarddækning overholder lovens minimumskrav til dækningsomfang, og den normale løbetid er 5 år.  Den udvidede dækning omfatter, ud over standarddækningen, tillige dækning for for forskellige forhold ved grunden, fx forurening og ulovlige stikledninger. Den løber typisk i 10 år. Der er forskel fra selskab til selskab, så det er en god ide at undersøge forsikringen nærmere.

Hvor stor er selvrisiko ved en ejerskifteforsikring?

Selvrisikoen på ejerskifteforsikringen svinger normalt mellem 5-30.000 kr. pr. skade. Uanset hvor lille en skade, du opdager, bør du altid anmelde den over for forsikringsselskabet. 

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring med basisdækning koster sædvanligvis et sted mellem 13.000 og 30.000 kr., dog kan præmien variere meget. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien på den billigste ejerskifteforsikring. Til gengæld er sælger ansvarsfri for de mangler, der er dækket af forsikringen. 

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

En ejerskifteforsikring dækker kun forhold, der omhandler bygningerne på ejendommen. alt udenfor soklen er ikke omfattet af forsikringen. 

Ejerskifteforsikring ejerlejlighed – kan man det?

Ja, langt de fleste forsikringsselskaber tilbyder ejerskifteforsikringer på ejerlejligheder. For de fleste selskaber gælder dog, at sælger skal sørge for tilstandsrapport og elinstallationsrapport for alle ejerforeningens bygninger, for at forsikringsselskaberne kan tilbyde ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikring på landbrugsejendom – kan man det?

På en landbrugsejendom med landbrugspligt bliver der ikke udarbejdet en tilstandsrapport eller tegnet ejerskifteforsikring. Landbrugsejendommen købes som beset. På en landejendom (nedlagt landbrug) uden landbrugspligt kan der godt blive udarbejdet tilstandsrapport og tegnet ejerskifteforsikring, såfremt ejendommens grundareal er mindre end 2 hektar. Læs mere om forskellen på landbrugsejendom og landejendom.

Hvorfor skal man have en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring sikrer dig mod ærgerlige overraskelser i din nye bolig, som potentielt kan blive en bekostelig affære at udbedre. Du bliver dækket mod skjulte fejl og mangler, der ikke fremgår af tilstandsrapporten – og som allerede eksisterer den dag, du overtager boligen. 

Er ejerskifteforsikring lovpligtig?

En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, men det er en god idé. Uden denne står du i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, din bolig evt. måtte have fra den dag, du skriver under på din nye bolig. Derfor anbefaler vi altid boligkøbere at sikre sig selv økonomisk med en ejerskifteforsikring.

Hvad er forskellen på en husforsikring og en ejerskifteforsikring?

Forskellen på en husforsikring og en ejerskifteforsikring er, at ejerskifteforsikringen dækker skader, der var til stede ved overtagelsen, men som køber ikke kendte til. En husforsikring dækker skader, der opstår efter købet og altså ikke har været til stede ved overtagelsen af huset

Hvem betaler ejerskifteforsikring? 

Som køber er du altid forsikringstager på ejerskifteforsikringen, men sælger skal betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring på markedet. De penge kan du bruge til at vælge præcis den ejerskifteforsikring, som du ønsker. 

Hvilket forsikringsselskab skal jeg vælge?

Når du skal vælge forsikringsselskab, bør du altid opveje dækning ift. præmie. Det gælder i øvrigt både ejerskifteforsikring, husforsikring og alle andre former for forsikringer. I Danmark er der stor forskel på præmier selskaberne imellem, men der kan også være forskel på dækningerne, som bør tages med i betragtning. Derudover er det forskelligt, hvor mange klagesager hvert selskab får, og hvor mange gange selskabet kontra forbrugeren får medhold i en klage. På Ankenævnets for Forsikrings hjemmeside kan du finde statistik på de enkelte selskaber. 

Ord der starter med E

Scroll to Top