Energimærke

Man har som sælger af en boligejendom pligt til at få udarbejdet Energimærke ved salg af sin ejendom og udlevere dette til køber inden aftalens indgåelse. Alene fredede ejendomme, ejendomme til nedrivning, ejendomme under 60 boligkvm., sommerhuse og kolonihavehuse er undtaget lovkrav om energimærkning ved salg.

Et energimærke er gyldigt i 7 eller 10 år, efter energimærket er registreret. Gyldighedsperioden fremgår af energimærkets forside.

Energimærket oplyser bygningens energiforbrug og giver et overblik over rentable energimæssige forbedringer som kan gennemføres i bygningen ved renovering eller ombygning.
Mærket A-G svarer til en sammenligning med en gennemsnitsbygning med samme opførelses år og samme varmeforsyning.

Ord der starter med E

Scroll to Top