Ejerforening

En ejerforening er som ordet beskriver det, en sammenslutning af ejere i forening. En ejerforening oprettes sædvanligvis i en ejendom som består af flere lejligheder, hvor man i forening gerne vil tilsikre ensartede regler for fællesområderne i ejendommen, såsom facadens, opgangens, kælderen, tagets og evt. gårdens vedligeholdelse. I en forening er således opsat nogle vedtægter man som ejer af den enkelte lejlighed i foreningen er forpligtiget til at overholde. Endvidere opkræves der sædvanligvis en fællesudgift for hver lejlighedsejer til dækning af omkostningerne for foreningen. Læs mere om køberrådgiving lejlighed.

Ord der starter med E

Scroll to Top