Skøde: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 8. maj 2023

At købe en ejendom kan være en af de største økonomiske beslutninger, man tager i livet. Derfor er det vigtigt at have styr på alle de juridiske og administrative aspekter af processen. Et af de vigtigste dokumenter i forbindelse med en ejendomsoverdragelse er skødet, men hvad er et skøde egentlig, og hvordan bliver det tinglyst? Læs mere og bliv klogere på skødet og den proces, der ligger bag.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, som bekræfter ejerskabet til en fast ejendom. Når man køber eller sælger en ejendom, overføres ejerskabet ved hjælp af et skøde fra den gamle ejer til den nye ejer. Et skøde skal altid tinglyses før at det er gældende og man som køber kan være sikker på, at man som ene har ejendomsretten.

Skødet bliver normalt udarbejdet efter købsaftalen er underskrevet, og det vil fremgå her, hvem der er ansvarlig for skødeskrivningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå fejl i skøde processen, hvis man ikke er omhyggelig og opmærksom på detaljerne. En fejl i skødet kan have konsekvenser og medføre juridiske udfordringer, som kan være både tidskrævende og dyre at løse. Derfor anbefales det altid at få professionel hjælp til håndteringen af skødet, så du kan være sikker på, at alt er i orden, og at der ikke opstår fejl i dokumentationen.

Læs også: Skøde og tinglysning: En guide til processen

Hvorfor er et skøde vigtigt?

Skødet er et af de mest essentielle og vigtige dokumenter i forbindelse med et boligkøb. Det gælder både ved køb af hus, ejerlejlighed, grund og fritidsbolig. Skødet sikrer nemlig den endelige ejendomsret, og at der ikke opstår tvivl omkring de forpligtelser og rettigheder, der kommer med ejendommen. Ved et boligkøb er skødet det sidste dokument, og det er lovpligtigt at skødet bliver tinglyst.

Hvad skal der fremgå i et skøde?

Af skødet skal der fremgå en række forskellige informationer før, at det kan blive sendt til tinglysning. For at være sikker på, at dit skøde indeholder alle de nødvendige ting, kan du derfor med god grund tjekke, om følgende informationer fremgår:

 • Sælger og købers navn, adresse og CPR-nr.
 • Basale oplysninger om ejendommen, såsom adresse og størrelse
 • Standen på ejendommen
 • En offentlig ejendomsvurdering
 • Den aftalte købesum
 • Pantehæftelser
 • Den aftalte overtagelsesdag
 • Eventuelle servitutter og erklæringer

Skøde processen: Fra start til slut

At udarbejde et skøde er en længere proces, som indebærer følgende trin:

 1. Man aftaler i købsaftalen, om det er køber eller sælger, der skal stå for udarbejdelsen af skødet. Det vil yderligere fremgå, hvis det er med hjælp fra en køberrådgiver, boligadvokat mm.
 2. Skødet bliver udarbejdet og sendt til den anden part
 3. Sågar begge parter godkender skødet, bliver det underskrevet digitalt
 4. Skødet bliver anmeldt til tinglysning i tingbogen, og man betaler samtidig den statslige tinglysningsafgift
 5. Tinglysningsretten tinglyser skødet på anmodning fra rådgiver
 6. Man får besked om, at skødet er tinglyst og om eventuelle retsanmærkninger

Læs mere om services og priser på skøde her.

Betinget eller endeligt skøde?

Når der er tale om skøde, skelnes der ofte mellem to slags – et betinget skøde og et endeligt skøde. Et betinget skøde er et skøde, som indikerer, at handlen først er endelig, når en eller flere bestemte, opstillede betingelser er opfyldt. Det kan eksempelvis være, at handlen først bliver gennemført, når købesummen er betalt, eller når væggene er malet. Disse betingelser skal opfyldes, før skødet kan tinglyses og ejendomsretten kan skiftes.

Når skødet er tinglyst og handel er gået igennem, er der tale om et endeligt skøde. Det vil sige, at køber står som endegyldig ejer af ejendommen i tingbogen. Det kan altså ikke ændres, medmindre der bliver oprettet et nyt skøde.

Få hjælp til oprettelse af skøde hos Din-Bolighandel

Er du i gang med et boligkøb, eller har du yderligere spørgsmål til skødet, eller andre dele af købsprocessen? Så tøv ikke med at kontakte os.

Med vores ekspertise og erfaring står vi hos Din-Bolighandel nemlig klar til at rådgive dig, så du kan få styr på de juridiske aspekter ved et boligkøb. Vi tilbyder blandt andet pakkeløsninger til udarbejdelse af skøde til en attraktiv pris, så du kan være sikker på, at dit skøde bliver udført korrekt. 

Scroll to Top