Tinglysningsfuldmagt

Såfremt man ikke har NemID for underskrift af skøde eller andre tinglysninger i tinglysningssystemet. Så kan man underskrive en fysisk fuldmagt til en anden person eller virksomhed. Denne kan således underskrive på ens vegne med deres NemID. Der er dog særligt strenge krav til en fuldmagt som skal kunne anvendes i tinglysningssystemet. Derfor har Tinglysningsretten udarbejdet en skabelon herfor som kan findes her.

Krav til tinglysningsfuldmagt

Vi anbefaler altid at man konsulterer en professionel for udarbejdelse, udfyldelse og registrering af en tinglysningsfuldmagt for at undgå unødig ventetid på registrering af en fuldmagt som kan vise sig ikke at overholde tinglysningsrettens krav. Idet en papir tinglysningsfuldmagt skal sendes til retten med post og først registreres af retten (hvis den kan godkendes) så kan processen tage en del tid.

Vejledning til udfyldelse af fuldmagten

Som angivet er der en del krav for hvordan fuldmagten skal udfyldes korrekt af fuldmagtsgiver, fuldmagtshaver og vitterlighedsvidner. Det er altafgørende at man følger vejledningen slavisk da retten afviser ved selv den mindste fejl. Hvis dette sker, skal hele postgangen startes forfra og processen kan således hurtige løbe op i måneder og ikke blot nogle dage. Vejledning til korrekt udfyldelse af fuldmagten kan findes på rettens hjemmeside lige her.

Ord der starter med T

Scroll to Top