Tvangsauktion

En ejendom kan blive begæret på tvangsauktion af eksempelvis en panthaver med tinglyst pant i ejendommen såfremt man som ejer ikke betaler de aftalte ydelser til lånet som er tinglyst med sikkerhed i ejendommen og man som ejer ikke kan blive enig med panthaver om en løsning på den manglende betaling.

En tvangsauktion er oftest en af de sidste løsninger for panthaveren, da processen er tung og omkostningsfuldt og der kan være en risiko for at lånet eller omkostningerne ikke dækkes fuldt ud på tvangsauktionen såfremt der ikke er køber som byder højt nok for ejendommen.

Har du købt en ejendom på tvangsauktion, så læs her mere om auktionsskøde.

Ord der starter med T

Scroll to Top