Tingbogen

Hvad er Tingbogen, og hvordan bruger du den?

Hvem har adkomst (ejerskab) til en ejendom? Hvilke lån og byrder (servitutter) er der tinglyst på ejendommen? Se hvordan du ser alt dette nedenfor – helt gratis. Vi stiller en gratis guide til rådighed med trin-for-trin vejledning:

 • Hvad er Tingbogen?
 • Hvad betyder Adkomst, Hæftelser og Servitutter?
 • Tingbogen – Sådan slår du en ejendom op hurtigt
 • Tingbogen – Sådan slår du en ejendom op med log in

Hvad er Tingbogen?

Tingbogen er et offentligt register, der indeholder oplysninger om:

 • Fast ejendom
 • Køretøjer
 • Andelsboliger
 • Personlige tinglysninger, f.eks. en Ægtepagt.
 • Virksomhedspant

Nedenfor er beskrevet i detaljer alt omkring Fast Ejendom, da dette er vores hoved fokus.

Når der købes eller sælger faste ejendomme, vil man tinglyse et skøde. Oplysningerne fra skødet, vil være at finde i Tingbogen. En tinglysning er en registrering af rettighed på en ejendom overfor 3. part. Det kan både være hvem der ejer ejendommen, hvilke lån der er tinglyst. Hvis der er særlige rettigheder over ejendommen, f.eks. at den ikke må videresælges uden samtykke, vil det også fremgå af Tingbogen, i form af en tinglyst Servitut.

Oplysninger om ejendommen i Tingbogen

Hvilke oplysninger om den faste ejendom (hus, lejlighed, grund mv.) kan man se i Tingbogen?

Udover ejendommen adresse fremgår landsejerlav og matrikelnummer. Ejendommens areal vil også fremgå og hvor meget heraf er vej.

Ejendommen kan også være en del af samlet fast ejendom, f.eks. en del af en landbrugsejendom. Informationen om dette kan dog være fejlbehæftet, så der henvises altid til Geodatastyrelsen på https://mingrund.gst.dk/.

Ejerforhold

Hvem har ejerskab over ejendommen, og er der særlige forhold?

Hvem der har ejerskab over ejendommen, fremgår af Tingbogen. Det vil også fremgå hvis der er sket ændringer i ejerskabet ud fra en bodelingsoverenskomst, skifteretsattest eller dom.

En personlig konkurs vil også fremgå og om ejendommen er udtaget til bobestyrerbehandling pga. en ejer er bortgået.

Lån og pantsætning

Er der optaget lån i ejendommen? Eller er der tinglyst andre hæftelser?

Alt tinglyst pant vil fremgå af Tingbogen, og Tingbogen er derfor et uundværligt værktøj ved ejerskifte, så man ikke køber katten i sækken.

At et pant er tinglyst, er således kreditors måde at sikre sig ved evt. konkurs, hvor man så kan se på prioritetsrækkefølgen af alle hæftelserne.

Alle former for tinglyst pant vil fremgå, realkredit, boliglån i form af pantebreve, sælgerpantebrev og evt. udlæg i ejendommen.

Andre tinglyste forhold

Deklarationer (Servitut) om specielle forhold der gør sig gældende for den faste ejendom finder du også i Tingbogen. Et eksempel kunne være at naboen har fået tinglyst at du ikke må sætte hegn op der er højere end 1 meter, eller Kommunen siger du ikke må male huset sort.

Husk at gennemgå alle servitutter på ejendommen, inden du køber.

Tingbogen – Sådan slår du ejendommen op

Vil du se din ejendom i Tingbogen, eller du måske nysgerrig på naboens villa? hus? Det er let og hurtigt at lave et opslag i Tingbogen og danne sig et overblik over registreringen.

Opslag i Tingbogen uden log ind – den hurtige

Processen for at lave den hurtigst forespørgsel i Tingbogen, er at gøre det uden login. Du følger denne vejledning:

 1. Tast www.tinglysning.dk
 2. Tryk på kassen til venstre ”Forespørg uden log ind”.
 3. Vælg ”Fast ejendom” i menuen øverst til venstre
 4. Skriv adressen på ejendommen du søger, Vejnavn, husnr, og postnr.
 5. Tryk på ”Søg” og på søgeresultatet
 6. Nu kan vælge at se: ”Adkomst, Hæftelser og Servitutter.

Det er af yderst vigtighed at tjekke opslagene i Tingbogen inden man køber en ejendom, idet du ellers kan overtage gæld fra Sælger, eller købe en ejendom med særlige byrdefulde forhold, idet der er tinglyst en Servitut.

Opslag i Tingbogen med log ind

Hvis du vil se endnu flere informationer, eller har brug for at kunne lave anmeldelser, så skal du logge ind med Nem-ID.

 1. Tast www.tinglysning.dk.
 2. Tryk på kassen i midten ”Forespørg med log ind”.
 3. Log ind med dit Nem-ID.
 4. Vælg ”Fast ejendom” i menuen øverst til venstre
 5. Skriv adressen på ejendommen du søger, Vejnavn, husnr, og postnr.
 6. Tryk på ”Søg” og på søgeresultatet
 7. Nu kan vælge at se: ”Adkomst, Hæftelser, Servitutter og Øvrige oplysninger.

Hvad betyder Adkomst mv., Hæftelser og Servitutter?

Ved opslag i Tingbogen uden log ind, støder du på disse tre ord: adkomst mv., hæftelser og servitutter. Nedenfor kan du se hvad disse termer betyder

Adkomst mv.

At du har adkomst over en ejendom, betyder at dine rettigheder til ejendommen er tinglyst overfor 3. part (dit ejerskab). Her finder du bl.a. information om hvornår skødet senest er blevet tinglyst. Hvem de nuværende ejere er, samt deres ejerandel. Derudover finder du oplysning om hvad købesummen samt overtagelsesdatoen var ved seneste handel.

Hæftelser

Du kan i dit opslag se ejendommens hæftelser (typisk lån).

Hæftelser vil sædvanligvis være lån optaget/tinglyst på ejendommen. Mest sædvanligt er realkreditlån og ejerpantebreve (typisk til boliglån). Men andre hæftelser som er mindre sædvanlige, er andre former for pantebreve, sælgerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrest. Alt dette fremgår af under Hæftelser i Tingbogen.

Ved køb af ejendom vil man altid se hvilke hæftelser der enten skal overtages, eller man som Køber skal sikre sig vil blive indfriet i forbindelse med handlen.

Servitutter

Servitutter – også kalder deklarationer er forhold der gør sig gældende specifikt for denne ejendom. F.eks. kan der være tinglyst en ret til at folk i området kan benytte din have som en gangsti. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af Tingbogen i form af en Servitut.

Mange Servitutter er uskyldige og kan være er ældre dato uden nogen indvirkning længere. Men der kan også gemme sig nogle rigtige ubehagelige overraskelser hvis de ikke alle gennemlæser forinden køb af ejendom, så glem aldrig dette!

Ord der starter med T

15585

Boligkøber?

Få straks tilsendt vores 10 bedste råd til dit boligkøb!

Plus modtag løbende vores nyhedsbrev med gode tilbud, tips og konkurrencer!

Jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Scroll til toppen