Tingbogen

Hvad er tingbogen?


Tingbogen er et offentligt register, som viser, hvem der har rettighederne over formuegenstande. De fleste forbinder Tingbogen med tinglysning af fast ejendom, men faktisk findes der fire forskellige tingbøger: 

 1. Tingbogen for fast ejendom (oplysninger om fast ejendom og eventuelt tilhørende hæftelser og servitutter)
 2. Bilbogen (hæftelser i motorkøretøjer)
 3. Personbogen (pant i løsøre og ægtepagter)
 4. Andelsboligbogen (rettigheder over andele)

I denne guide har vi fokus på Tingbogen over fast ejendom.

Hvordan bruger du tingbogen?

Når man køber eller sælger fast ejendom, tinglyser man et skøde. Oplysningerne fra skødet vil være at finde i Tingbogen. En tinglysning er en registrering af rettighed på en ejendom overfor 3. part. Det kan være ejerskab over ejendommen, hvilke lån der er tinglyst og om der er særlige rettigheder over ejendommen, fx at den ikke må videresælges uden samtykke. Bliv meget klogere på det hele i denne guide, hvor du får: 

 • Svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med Tingbogen.
 • Forklaringer på ord som “adkomst”, “servitutter” og “hæftelser”. 
 • Trin-for-trin vejledning om, hvordan du slår en ejendom op i Tingbogen. 

Oplysninger om ejendommen i Tingbogen

Hvilke oplysninger om den faste ejendom (hus, lejlighed, grund mv.) kan man se i Tingbogen?
Udover ejendommens adresse fremgår landsejerlav og matrikelnummer. Ejendommens areal vil også fremgå og hvor meget heraf er vej. Ejendommen kan også være en del af samlet fast ejendom, fx en del af en landbrugsejendom. Informationen om dette kan dog være fejlbehæftet, så der henvises altid til Geodatastyrelsen på https://mingrund.gst.dk/

Ejerforhold

Hvem har ejerskab over ejendommen, og er der særlige forhold?

Hvem, der har ejerskab over ejendommen, fremgår af Tingbogen. Det vil også fremgå, hvis der er sket ændringer i ejerskabet ud fra en bodelingsoverenskomst, skifteretsattest eller dom. En personlig konkurs vil også fremgå samt om ejendommen er udtaget til bobestyrerbehandling pga. en ejer er bortgået.

Lån og pantsætning

Er der optaget lån i ejendommen og findes der andre tinglyste hæftelser?

Alt tinglyst pant vil fremgå af Tingbogen, og Tingbogen er derfor et uundværligt værktøj ved ejerskifte, så man ikke køber katten i sækken. At et pant er tinglyst, er således kreditors måde at sikre sig ved evt. konkurs, hvor man så kan se på prioritetsrækkefølgen af alle hæftelserne. Alle former for tinglyst pant vil fremgå: realkredit, boliglån i form af pantebreve, sælgerpantebrev og evt. udlæg i ejendommen.

Tingbogen – Sådan slår du ejendommen op

Vil du se din ejendom i Tingbogen, eller du måske nysgerrig på et bestemt hus? Det er let og hurtigt at lave et opslag i Tingbogen og danne sig et overblik over registreringen. Det vigtigt at slå op i Tingbogen, inden du køber en ejendom, idet du ellers kan overtage gæld fra sælger. Du kan også risikere at købe en ejendom med særlige byrder eller begrænsninger, såfremt der er tinglyst en servitut.

Hvordan laver man en forespørgsel i tingbogen?

Du slår noget op i tingbøgerne ved at gå ind på www.tinglysning.dk. Her kan du både lave en forespørgsel med og uden login ved brug af MitID eller NemID. En forespørgsel med login giver dig mulighed for at se flere oplysninger i tingbogen, samtidig med at du får mulighed for at bestille officielle tingbogsattester. Det kan du ikke gøre under en forespørgsel uden login. 

Opslag i Tingbogen uden login – den hurtige

Processen for at lave den hurtigste forespørgsel i Tingbogen, er at gøre det uden login. Du følger denne vejledning:

 1. Tast www.tinglysning.dk
 2. Tryk på kassen til venstre ”Forespørg uden log ind”.
 3. Vælg ”Fast ejendom” i menuen øverst til venstre
 4. Skriv adressen på ejendommen du søger, vejnavn, husnr, og postnr.
 5. Tryk på ”Søg” og på søgeresultatet
 6. Nu kan vælge at se: ”Adkomst, Hæftelser og Servitutter.

Opslag i Tingbogen med login

Hvis du vil se endnu flere informationer, eller har brug for at kunne lave anmeldelser, så skal du logge ind med MitID eller NemID.

 1. Tast www.tinglysning.dk.
 2. Tryk på kassen i midten ”Forespørg med log ind”.
 3. Log ind med dit MitID eller NemID.
 4. Vælg ”Fast ejendom” i menuen øverst til venstre
 5. Skriv adressen på ejendommen du søger, Vejnavn, husnr, og postnr.
 6. Tryk på ”Søg” og på søgeresultatet
 7. Nu kan vælge at se: ”Adkomst, Hæftelser, Servitutter og Øvrige oplysninger”. Du kan også downloade tingbogsattesten i pdf format.

Hvad kan jeg se i tingbogen?

I tingbogen kan du se, hvem der formelt ejer et hus, herunder hvilke lån, der er optaget, hvilke servitutter (byrder), der ligger på ejendommen samt forskellige noteringer på ejendommen. Du finder også en kopi af nuværende skøde.

Hvad betyder adkomst?

Adkomst er et andet ord for ejerskab af fast ejendom. Adkomst i tingbogen oplyser derfor om, hvem der ejer og har rettighederne til ejendommen. Under adkomst finder du bl.a. information om, hvornår skødet senest er blevet tinglyst, hvem der ejer ejendommen nu samt deres ejerandel. Derudover finder du oplysninger om købesum og overtagelsesdato ved seneste handel.

Hvad betyder hæftelse?

Hæftelser er lån, som er optaget på ejendommen. Det mest almindelige er realkreditlån og ejerpantebreve (typisk til boliglån), men det kan også være andre former for pantebreve, sælgerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg og arrest. Hæftelser i ejendommen fremgår i tingbogen. Ved køb af ejendom vil du altid kunne se, hvilke hæftelser der enten skal overtages eller indfries i forbindelse med handlen.

Hvad er servitutter?

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Det drejer sig typisk om en indskrænkning i råderetten over en ejendom eller matrikel, hvorfor servitut også kaldes en byrde eller en begrænsning. Fx kan der være tinglyst en ret til at folk i området kan benytte din have som en gangsti, eller at du ikke må sætte hegn op, der er højere end 1 meter. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af tingbogen i form af en servitut. Servitutter kan være af ældre dato og uden nogen indvirkning længere, men der kan også gemme sig nogle ubehagelige overraskelser. Husk at gennemgå alle servitutter på ejendommen, inden du køber.

Ord der starter med T

Scroll to Top