Tinglysningsafgift

Den faste tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften er den afgift du som køber eller sælger betaler Staten for at få tinglyst et skøde for din ejendom. Det kan også være et pantebrev eller en servitut i ejendommen. Alle tinglysninger har en fast afgift til staten på kr. 1.750,- pånær tinglysning af pant som for nyligt er ændret til 1.730 kr.

Den variable tinglysningsafgift

Herudover tillægges en variabel afgift ved tinglysning af skøde på 0,6 % af den offentlige ejendomsvurdering eller købesummen, alt efter hvilken der er højest, oprundet til de nærmeste 100 og 1,45% af hovedstolen (tidligere 1,5%), oprundet til nærmeste 100, for pantebreve. Den faste afgift for pantebreve er kr. 1.730.

Tinglysningsafgift ved forskellige handelstyper

Her kommer forskellige eksempler på hvordan afgiften bregnes ud fra hvilken handelstype der er tale om. Listen er ikke udtømmende.

Ved en almindelig fri handel af en villa, lejlighed eller rækkehus vil afgiften blive beregnet som 0,6% af købesummen tillagt den faste afgift på 1.750. Ved familiehandler og handler mellem andre nærtstående vil man også betale den fasteafgift på 1.750 tillagt 0,6% af det højeste af 85% af den offentlige vurdering og købesummen. Hvis der er tale om en grund, erhverv eller landbrug betaler man 1.750 tillagt 0,6% af det højeste af den offentlige vurdering og købesummen.

Læs mere på dette link til Tinglysningsafgiftsloven.

Skal du have hjælp til tinglysning af skøde, skødeskrivning og berigtigelse, så kontakt os via formularen på siden eller læs mere her

Ord der starter med T

15585

Boligkøber?

Få straks tilsendt vores 10 bedste råd til dit boligkøb!

Plus modtag løbende vores nyhedsbrev med gode tilbud, tips og konkurrencer!

Jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Scroll til toppen