Servitutter

Servitutter på en ejendom kan betyde, at der er begrænsninger i råderetten over den faste ejendom. Selvom du er ejer af ejendommen, er du forpligtet til at overholde servitutterne. Derfor er det altid en god ide at undersøge hvilke tinglyste servitutter, der er på en ejendom, inden man indgår en bolighandel. 

Hvad er en servitut?

En servitut er en bestemmelse, der indskrænker råderetten over en ejendom. En servitut kaldes også en byrde eller en begrænsning, fordi den typisk sætter nogle begrænsninger for ejeren af ejendommen eller matriklen. Helt konkret er en servitut et tinglyst dokument, som du til enhver tid kan undersøge nærmere ved at slå op i Tingbogen. I enkelte tilfælde kan det dog være at man skal bestille dokumentet hjem fra Rigsarkivet.

Se tinglyste servitutter på ejendom

Som køber af en fast ejendom er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle servitutter, der kan være pålagt ejendommen. Disse servitutter kan begrænse din mulighed for at bruge og renovere ejendommen, som du ønsker det. Når du har underskrevet købsaftalen, er du forpligtet til at overholde disse servitutter. For at finde ud af, om der er servitutter på en given grund, kan du gå ind på tinglysning.dk, hvor du kan tjekke tingbogen for ejendommen. Du kan her se fremgangsmåden for opslag i Tingbogen

Servitut på ejendom – fordele og ulemper

Servitutter kan være et værdifuldt aktiv for grundejere, idet de fx kan give bekvem adgang til matriklen, hvis de fx omhandler færdselsret eller vejrettigheder, ligesom de i nogle tilfælde kan give ejeren mulighed for at nyde visse privilegier på andres ejendom. Servitutter kan dog også skabe problemer, hvis de griber for meget ind i grundejerens privatliv eller hindrer deres mulighed for at bruge deres ejendom, som de ønsker det. 

Der er fri mulighed for at tinglyse en hvilken som helst tekst som servitut. Man skal som køber derfor være opmærksom på evt. byrdefulde forhold/begrænsninger, der kan være tinglyst i en servitut for ejendommen – herunder kan nævnes en lejers ret til at bebo ejendommen til lejer går bort eller an nabos ret til færdsel over ejendommen.

Hvilke typer af servitutter findes der?

Hvilke typer af servitutter kan der så være tale om, når man taler fast ejendom? Servitutter og byrder kan deles op i to forskellige slags rettigheder:

 • Privatretlige rettigheder, som er rettigheder, som en privatperson har tinglyst over ejendommen. Det kan eksempelvis være en forkøbsret, som ejeren af ejendommen har givet til en anden. 
 • Offentligretlige rettigheder, som er rettigheder tinglyst over en ejendom af offentlige myndigheder. Det kan eksempelvis være en lokalplan med nogle bestemmelser vedrørende bebyggelse i området. 

Servitutterne kan fx omhandle:  

 • Ejendommens bebyggelse og benyttelse.
 • Lokalplaner/byplanvedtægter, der regulerer bebyggelse i et bestemt område.
 • Anvendelsesbegrænsning, som gør du fx ikke kan anvende dit sommerhus til helårsbeboelse, ej heller som pensionist.
 • Vejrettigheder/færdselsret.
 • Fredning.
 • Køberettigheder/forkøbsrettigheder.
 • Hjemfaldspligt.
 • Brugsrettigheder fx livsvarig boligret.
 • Pantsætningsforbud.

Aflysning af servitut

Det kan være en vanskelig og tidskrævende proces at tilbagekalde/aflyse en servitut. Er servitutten meget gammel og har ejendommen ændret sig mange gange sidenhen, kan det blive et større detektivarbejde at finde rettighedshaverne for at kunne aflyse servitutten. 

Tinglysning af ny servitut på din ejendom

Der kan også være situationer, hvor du har behov for at tinglyse nye servitutter på din ejendom. Det kan være, at du og din nabo har lavet en særlig aftale om en bygning, der ligger på to grunde, en aftale om færdsel på hinandens grunde eller rettigheder, hvis du har en ideel anpart, som du ønsker tinglyst. Se her, hvordan vi kan hjælpe med tinglysning af servitut.

Ofte stillede spørgsmål: 

Hvordan aflyser man en servitut?
For at kunne tilbagekalde eller ophæve en servitut skal den person eller kommune, der har udstedt bestemmelserne eller har rettigheden jf. servitutten, give sit samtykke. Det betyder, at en servitut i de fleste tilfælde kun kan tilbagekaldes, hvis rettighedshaveren frivilligt beslutter sig for at ændre eller slette den fra grundejerens ejendom. 

Er det svært at ophæve en servitut?
Med vedholdenhed og tålmodighed er det muligt at ophæve en servitut, så længe rettighedshaverne godkender det. Typisk afhænger sværhedsgraden af servituttens indhold. Aflysning af en servitut kan dog i visse tilfælde ske uden servitut-indehaverens samarbejde, hvis rettigheden er åbenlyst ophørt eller strider mod loven m.m. Ligeledes kan nye lokalplaner for området ophæve servitutter, der ikke længere er tidssvarende.

Ord der starter med S

Scroll to Top