Skifteretsattest

En skifteretsattest udstedes når man som ejer af en ejendom går bort og det fastsættes af skifteretten hvem der har ret til ejendommen herefter.

Hvad skal man gøre med skifteretsattesten?

Man skal som arving sørge for at få tinglyst sin ret til ejendommen såfremt man eksempelvis ønsker at kunne optage lån. Dvs. der skal ske tinglysning af skifteretsattesten. Retten kræver at skifteretsattesten er signeret af myndigheden og at evt. CPR numre er blevet skjult da skødet er offentlig information. Det sidste vil den der tinglyser skifteretsattesten sørge for.

Skal ejendommen (hvor der er udstedt skifteretsattest) sælges?

Hvis man skal videresælge en ejendom med skifteretsattest kan man vente med at tinglyse den til det kommende salg. Derved kan tinglysningafgiften til staten spares. Typisk vil tinglysningsafgiften ligge hos køber i en sædvanlig bolighandel. Den der tinglyser skødet i den nye handel, skal så blot sørge for at skifteretsattesten vedlægges skødet ved tinglysning. Arvingerne som står på skifteretsattesten vil i den situation skulle inde og signere skødet på tinglysning.dk

Hvis man sidder i uskiftet bo?

Hvis skifteformen er uskiftet bo, så skal skifteretsattesten altid tinglyses først, også ved videresalg. Dog skal man ikke betale afgift til staten hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse.

Ord der starter med S

Scroll to Top