Samtykkeerklæring

En samtykkeerklæring er et samtykke fra eksempelvis en panthaver til at en auktionskøber kan opnå auktionsskøde på en ejendom erhvervet på tvangsauktion. Samtykkeerklæringen fremsendes af pant-/udlægshaver når deres tilgodehavende iht. tvangsauktionens opgørelse er modtaget. Læs mere om køberrådgivning.

Ord der starter med S

Scroll to Top