Hvem betaler tinglysning af skøde ved hushandel? Få svaret her

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 31. oktober 2023

Er du usikker på, hvem der står for skødet og dets betaling ved en bolighandel? Så få svaret her, hvor vi gennemgår regler og praksis for udarbejdelsen og betalingen af et skøde. Tinglysningsafgiften kan nemlig løbe op i flere tusinde kroner, derfor er det essentielt at vide, hvem der er ansvarlig for denne omkostning.

Hvem skal betale for tinglysningsafgiften?

Det er op til køber og sælger selv at aftale, hvem der står for udarbejdelsen af skødet samt betaling af tinglysningen. Som udgangspunkt bliver tinglysningsafgiften betalt af køberen, men det er også muligt for køber og sælger at dele omkostningen, eller at sælger dækker hele beløbet selv.

For at undgå misforståelser kan det være en god idé at aftale og angive i købsaftalen, hvem der skal betale for skødet. På den måde er det tydeligt for alle parter, hvem der har ansvaret for betalingen.

I forbindelse med en bolighandel er der forskellige kutymer for, hvem der betaler for afgiften, afhængig af hvor du bosætter dig.

Er ejendommen beliggende vest for Storebælt, er det kutyme, at tinglysningsafgiften deles mellem køber og sælger. Hvorimod køberen øst for Storebælt typisk står for at betale alle omkostninger vedrørende tinglysning af skødet for ejendommen. 

Læs også: Tinglysningsafgift skøde: Alt du behøver at vide

Hvad er prisen på tinglysning af skøde ved hushandel?

Prisen for tinglysning af et skøde ved hushandel kan variere afhængigt af flere faktorer. Udgifterne består nemlig både af en fast tinglysningsafgift, en variabel tinglysningsafgift samt en professionel rådgiver/ejendomsmægler.

Den faste tinglysningsafgift er et obligatorisk gebyr på 1.850 kr. (2023), som skal betales direkte til staten.

Den variable tinglysningsafgift udgør typisk 0,6% af købesummen (2023). Det betyder, at hvis ejendommen har en købesum på 1.000.000 kr., vil den variable tinglysningsafgift være 6.000 kr. Dette beløb rundes altid op til nærmeste hele hundrede.

Så for at tinglyse et skøde ved hushandel skal man altså betale den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr., samt den variable tinglysningsafgift, der afhænger af købesummen.

Som nævnt tidligere, skal man være opmærksom på, at der ofte også skal betales et honorar til en ejendomsmægler eller juridisk rådgiver, der bistår med tinglysning af skødet. Honorarets størrelse varierer afhængigt af den pågældende ejendomsmægler eller rådgiver.

Hvornår skal man betale tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften skal betales, når skødet anmeldes til tinglysning i Det digitale tinglysningssystem. Betalingen sker dermed online og i forbindelse med tinglysningen. Først når tinglysningsafgiften er betalt, bliver skødet endegyldigt tinglyst.

Processen for tinglysning af skøde ved hushandel – 4 trin

Når du har købt en ejendom og skal have tinglyst skødet, er der en række trin, der skal følges. Nedenfor er de forskellige trin til udarbejdelsen samt tinglysningen af et skøde ved hushandel beskrevet.

1. Udarbejdelse af skødet

Først og fremmest skal skødet udarbejdes. Skødet er det juridiske dokument, der bekræfter ejendomsoverdragelsen mellem køber og sælger og kan skrives af enten en ejendomsmægler eller en juridisk rådgiver.

2. Underskrivelse af skødet

Når skødet er udarbejdet, skal det underskrives af både køber og sælger. Dette er en vigtig juridisk handling, der bekræfter, at begge parter er enige om ejendomsoverdragelsen samt hvem, der skal betale for tinglysningsafgiften.

3. Tinglysning af skødet

Herefter skal skødet tinglyses. Tinglysningen af skødet foregår hos Tinglysningsretten, og her skal både skødet og eventuelle dokumenter vedrørende ejendommen indleveres. Det er vigtigt at sikre sig, at skødet og dokumenterne er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen for at undgå problemer senere hen.

4. Tinglysningsafgiften betales

Før skødet kan tinglyses, betales tinglysningsafgiften til Tinglysningsretten. Efter betaling af tinglysningsafgiften vil Tinglysningsretten registrere skødet og eventuelle dokumenter i ejendommens tingbog.

Det er vigtigt at bemærke, at tinglysning af skødet er en juridisk proces, og det kan derfor være en god idé at få professionel hjælp til denne del af handlen. En ejendomsmægler eller juridisk rådgiver vil kunne sikre, at alt bliver tinglyst korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Få professionel hjælp af Din-Bolighandel til skødeskrivning og tinglysning

Hos Din-Bolighandel er vi specialiseret indenfor skøder, tinglysningen deraf og berigtigelsen af bolighandlen. Vi tilbyder kompetent vejledning til en god pris og kan hjælpe dig trygt igennem hele processen af dit boligkøb.

Kontakt os for et gratis tilbud vedrørende skødeskrivning og tinglysning her

Scroll to Top