Reklamation

Man kan gøre reklamation gældende over for sælger ved evt. fejl og mangler ved ejendommen som man måtte opdage efter overtagelsesdagen. Dog ikke såfremt sælger er fritaget for sit ansvar herfor iht. Sælgers 10-årige ansvar for fejl og mangler.

Gør din reklamation gældende straks

Man skal dog som køber reklamere fejlen over for sælger inden for rimelig tid efter fejlen er opdaget – eller burde være opdaget. Hvis man ikke reklamerer inden for rimelig tid, mister man retten til at gøre sælger ansvarlig for fejlen.

Bagatelgrænse for fejl og mangler

Der er en bagatelgrænse på ca. 6.000 kr. hvor sælger ikke har en pligt at oplyse om fejl og mangler som ikke overstiger dette beløb. Dette betyder at man ikke står særligt godt ved mindre fejl og mangler, såsom knækket tolietbræt eller lign. Der kan dog medtages et beløb. Det kræver dog at man kan få sælger til at acceptere at beløbet medtages.

Har du købt en ny eller brugt bolig?

Hvis du har købt en ny bolig skal alt som udgangspunkt fungere perfekt, men hvis du har købt en brugt bolig må det forventes at der f.eks. kan være en vandhane der drypper lidt eller lignende. Hvis de små mangler (som kan være belastende) kan udbedres for mindre end bagatelgrænsen er det dog som udgangspunkt køber som må afholde udgiften.

Ord der starter med R

Scroll to Top