Deponering af købesum

Deponering anvendes i handler, der involverer større pengebeløb, såsom en købesum i en bolighandel. Deponering er en garanti for, at sælger får sine penge, når bolighandlen er afsluttet. For køber er deponering også en sikkerhed, da pengene opbevares hos tredjepart og ikke hos sælger, før handlen er faldet helt på plads. 

Hvorfor er deponering en god ide?

Deponering er en garanti for, at købesummen i forbindelse med en bolighandel er i sikre hænder hos tredjepart, indtil handlen er faldet endelig på plads. På den måde kan der ikke opstå problemer, som der kunne, hvis køber overførte pengene direkte til sælger forud for handlen. 

Hvordan foregår deponering af købesum?

Køber deponerer hele eller dele af købesummen til sælgers ejendomsmægler, advokat eller bank, når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Køber stiller bankgaranti for resten af købesummen, hvis det kun er en del af beløbet, der deponeres. Ejendomsmægler, boligadvokat eller bank fungerer derved som en tredjepart, der opbevarer købesummen, indtil handlen er endelig. 

Frigivelse af deponering

Frigivelsen af den deponerede sum sker typisk, når skødet er tinglyst uden bemærkninger fra Tinglysningsretten. Herved frigives købesummen til sælger, og handlen er faldet på plads. 

Deponering hos ejendomsmægler og bank
I praksis foregår deponering ved, at eksempelvis ejendomsmægler opbevarer en del af købesummen og banken resten, indtil summen kan frigives, når handlen betegnes som værende afsluttet. Køber kan også deponere beløbet hos en advokat, hvis man handler uden om ejendomsmægler. Læs mere om køb af bolig eller selvsalg af bolig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder deponering?

Ordet deponering kommer af det latinske ‘deponere’ og ‘depositum’. I forbindelse med en bolighandel bruges ordet deponering i betydningen ‘anbringe eller indbetale som sikkerhed’. 

Hvad er deponering?

Der sker en deponering i en bolighandel, når et beløb, såsom udbetalingen eller købesummen i sin helhed, overføres til sælger/sælgers bank eller ejendomsmægler/rådgiver i handlen iht. købsaftalens vilkår. Dvs. såfremt handlens vilkår i øvrigt ikke opfyldes, har køber ret til at få det deponerede beløb retur.

Ord der starter med D

Scroll to Top