Debitorskifte

Debitorskifte udarbejdes såfremt man som ny ejer skal indtræde i en sikkerhed eller et lån som er tinglyst i ejendommen i sælgers navn. Selve debitorskiftet betyder rent praktisk at det tidligere navn skiftes til dit navn og du indtræder i sikkerheden eller lånet i stedet.

Hvornår skal der typisk laves debitorskifte?

Oftest vil der skulle tinglyses et debitorskifte, såfremt man indtræder som ny ejer i en ejerforening, hvor ejerforeningen har tinglyst en sikkerhed i lejligheden. Sikkerheden dækker evt. krav ejerforeningen måtte have overfor jer af lejligheden. Dette ville kunne skyldes både konkurs og manglende betaling af sine regninger. Sikkerheden vil typisk have prioritet over almindelig lån i ejendommen.

Laves der debitorskifte på andet end lejligheder?

Ja det gør det – men det er dog mere sjældent. Typisk kan man se f.eks. debitorskifte på sikkerhed til en grundejerforening. Det vil dog typisk være på et lavere beløb ift. til en sikkerhed til en lejlighed.

Hvad betyder sikkerheden ift. min mulighed for at optage lån?

En sikkerhed vil typisk vil have 1. prioritet. Det vil betyde at du f.eks. ikke helt kan optage 80% belåning, da en lille del af ejendommen allerede vil være “belånt” – dette er noget din finansielle rådgiver bør være opmærksom på.

Ord der starter med D

Scroll to Top