Grundejerforening

En grundejerforening er som ordet beskriver det, en sammenslutning af grundejere i forening. En grundejerforening oprettes sædvanligvis for et afgrænset område af villaer/rækkehuse for at tilsikre ensartede regler for evt. fællesområder som grundejerforeningen har ansvaret for – herunder evt. vedligeholdelse af områdets veje samt evt. en fælles repræsentant for grundejerne overfor kommunen. I en grundejerforening er der opsat nogle vedtægter man som ejer af en villa/et rækkehus i området er forpligtiget til at overholde. Endvidere opkræves der sædvanligvis et grundejerforeningskontingent for hver grundejer til dækning af omkostningerne for foreningen.