mand underskriver dokument

Hvad er tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgift er en bestemt pris, du skal betale til staten, når du som køber overtager fast ejendom. Når du overtager fast ejendom, skal der nemlig udarbejdes et skøde, der beviser din ejendomsret — dette kaldes også “berigtigelse”.  Før dit skøde er gyldigt, skal du have det registreret i det offentlige “tinglysningssystem” — altså et offentligt […]

Hvad er tinglysningsafgiften? Læs videre »